Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Doanh nghiệp kết nối

Cập nhật ngày: 10:42, 16/10/2017

Khai trương “Điểm bán hàng Việt Nam” tại Cửa hàng tiện lợi Thanh Thanh, thị trấn Cái Nước

(CMO)Thực hiện Quyết định số 74/QĐ-BCT ngày 11/1/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về triển khai thực hiện Quyết định số 634?QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014 -2020.

Qua thời gian triển khai, chuẩn bị các công việc cần thiết, Sở Công Thương Cà Mau đã phối hợp với UBND huyện Cái Nước tổ chức hội nghị phổ biến về mô hình thí điểm “Điểm bán hàng Việt Nam” và khai trương vào ngày 15/8/2017, tại cửa hàng tiện lợi Thanh Thanh, số 288, đường Tân Duyệt, khóm 3, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau nhằm giới thiệu đến toàn thể người tiêu dùng trong tỉnh đến tham quan mua sắm và ủng hộ chương trình.

Đây là bước đầu tiên triển khai xây dựng mô hình thí điểm “Điểm bán hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo đề án của Bộ Công Thương gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Những năm tiếp theo, với nguồn kinh phí hỗ trợ từ Bộ Công Thương, của tỉnh và nguồn đối ứng của doanh nghiệp, Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai mô hình này tại các khu, điểm tập trung dân cư ở các huyện, thành phố nhằm quảng bá các sản phẩm thế mạnh của địa phương và hướng người tiêu dùng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân.

Bình luận

Ý kiến bạn đọc