Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Giáo dục - Đào tạo

Cập nhật ngày: 10:06, 31/05/2018

Kiến nghị tăng kinh phí sự nghiệp giáo dục

(CMO) Sở GD&ĐT Cà Mau kiến nghị tăng 10% kinh phí sự nghiệp giáo dục tại buổi tiếp và làm việc với đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sáng ngày 31/5.

Việc đề xuất tăng kinh phí là để Sở GD&ĐT kịp thời bố trí cho nhiệm vụ mua sắm thiết bị giảng dạy, duy tu tài sản phục vụ tốt hơn công tác dạy và học. 

Theo Sở GD&ĐT, từ năm 2017 đến nay, phần kinh phí bố trí tăng thêm 8% sự nghiệp cấp tỉnh để tạo nguồn thực hiện các nhiệm vụ chi của ngành giáo dục chỉ đảm bảo chi hoạt động tăng thêm cho các trường chuyên biệt, chi các hoạt động chuyên môn của ngành giáo dục chứ không đủ kinh phí chi mua sắm thiết bị giảng dạy, sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng tài sản cho các đơn vị trực thuộc, nên gây khó khăn cho các đơn vị. Năm 2017, Sở GD&ĐT chỉ bố trí được 3 tỷ đồng đầu tư cho các trường đạt chuẩn. Riêng năm 2018, sau khi phân bổ cho các trường chuyên biệt và hoạt động chuyên môn, không còn kinh phí bố trí cho nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa nhỏ của khối trực thuộc.

Ngoài ra, việc thực hiện Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2017, Sở GD&ĐT phân bổ kinh phí cho các đơn vị còn gặp khó khăn. Sở GD&ĐT đề nghị, ngoài định mức phân bổ chi hoạt động theo tiêu chí học sinh, đề nghị bổ sung thêm vào Điều 5 của Nghị quyết, nội dung: Trường hợp áp dụng định mức hoạt động theo tiêu chí học sinh mà kinh phí hoạt động thấp hơn 18% so với tổng kinh phí cấp thì được bổ sung kinh phí hoạt động 18%, quỹ lương và các khoản có tính chất lương tối đa 82% (Quyết định số 46/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017). 

Ông Trần Ngọc Diệp, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HDND tỉnh đề nghị Sở GD&ĐT cân đối chi hết phần kinh phí tăng thêm 8% cho các hoạt động của ngành. Về việc mua sắm, sửa chữa thay mới thiết bị dạy và học, Sở GD&ĐT cần đưa vào nguồn kinh phí dự toán thường xuyên hằng năm để đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập năm học mới. Các ý kiến đề xuất của Sở GD&ĐT được Đoàn giám sát tiếp thu gửi tới các kỳ họp HĐND tỉnh.

Băng Thanh

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc