Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Kinh tế

Cập nhật ngày: 09:16, 04/07/2018

6 tháng, thu ngân sách hơn 2.200 tỷ đồng

(CMO) 6 tháng đầu năm 2018, tổng thu nội địa tính cân đối ngân sách do ngành thuế quản lý thu được 2.269 tỷ đồng, đạt 56,2% so dự toán Bộ Tài chính, đạt 54,1% Nghị quyết HĐND tỉnh, tăng 18,1% so thực hiện cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có 9/16 nguồn thu đạt trên 50% so dự toán năm, cấp tỉnh ước thu 1.796 tỷ đồng, đạt 53,3% dự toán năm, tăng 20% so thực hiện cùng kỳ.

Ngoài ra, ngành thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra được 311 doanh nghiệp, đạt 51,7% so kế hoạch năm; số thuế truy thu, phạt qua thanh tra, kiểm tra là 18 tỷ đồng; số tiền thuế đã nộp ngân sách 15,3 tỷ đồng (đạt 85%). Đồng thời, đã tiếp nhận 16.449 lượt hồ sơ khai thuế, đạt 99,3% trên số tờ khai thuế phải nộp; tỷ lệ nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn đạt 97,4%.

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đã cắt giảm thời gian giải quyết TTHC trên 30% theo chỉ đạo của UBND tỉnh, nhiều TTHC cắt giảm thời gian giải quyết trên 50% so với thời gian quy định, tạo nhiều thuận lợi cho người nộp thuế. Theo đó, có 3.401/3.453 doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử, đạt 98,5%; triển khai doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt cả 3 tiêu chí, trên 95%./.

Hồng Nhung 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc