Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Kinh tế

Cập nhật ngày: 12:35, 10/01/2019

Cải cách môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu

(CMO) Năm 2018, tổng thu ngân sách của Tổng cục Thuế đạt trên 1,1 triệu tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán, tăng 12,3% so với năm 2017. Hầu hết các địa phương đều hoàn thành và vượt mức dự toán pháp lệnh.

Cả nước có trên 131.800 doanh nghiệp thành lập mới, mức cao nhất từ trước đến nay (tăng hơn 4.700 doanh nghiệp so năm 2017), nâng đến cuối năm 2018, có trên 700.600 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh. Đôn đốc thu hồi nợ đọng được trên 32.000 tỷ đồng, đạt 76,9% số tiền nợ thuế. Như vậy, tổng nợ thuế tính đến 31/12/2018 là hơn 75.800 tỷ đồng. 

Ngoài ra, cung cấp trực tuyến cấp độ 3 trở lên đối với 125 TTHC và 3 dịch vụ công; hợp nhất 34 chi cục thuế thành 16 chi cục thuế khu vực; duy trì khai thuế qua mạnh cho 99,93% doanh nghiệp; hoàn thuế điện tử cho hơn 93% số hồ sơ hoàn thuế... 

Với mục tiêu, năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch 5 năm 2016-2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng cục Thuế xác định 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, toàn ngành phấn đấu vượt 5% nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt trên 1,2 triệu tỷ đồng.  

Sáng 10/1, chủ trì Hội nghị trực tuyến trên 63 điểm cầu Tổng kết nhiệm vụ công tác thuế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị, ngành thuế tiếp tục quán triệt cải cách thuế, với tinh thần kỹ cương - liêm chính - hành động - bứt phá, phấn đấu tăng trưởng khá hơn năm 2018 về mọi phương diện; nâng cao năng lực, hiệu quả ngành thuế theo hướng hội nhập, hiện đại; thực hiện tốt công tác quản lý thuế về các cơ chế chính sách, có những cải cách nhất quán, góp ý hoàn thiện một số luật thuế bổ sung về thuế; nghiên cứu chủ động tham mưu ban hành mô hình thanh toán mới, hiện đại để có quyết sách kịp thời, định hướng phát triển. Đồng thời, xây dựng đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn ngân sách, hình thành văn hoá sử dụng hoá đơn, nộp thuế, đảm bảo minh bạch trong nộp thuế; từng bước hoàn thiện dự toán thu trên cơ sở dự liệu kinh tế - xã hội địa phương; cải cách môi trường kinh doanh, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động để nuôi dưỡng nguồn thu./.

Hồng Nhung 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc