Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Kinh tế

Cập nhật ngày: 16:34, 06/02/2018

Năm 2017, có 26,7% mẫu thịt nhiễm vi sinh

(CMO) Ngày 6/2, Bộ NNN&PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch hành động đảm bảo an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2018. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Vũ Văn Tám chủ trì hội nghị.

Năm 2017 là “Năm cao điểm hành động về ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp”. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt, mạnh mẽ công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm. Toàn ngành đã triển khai kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất 59.323 cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông lâm thủy sản, phát hiện 10.756 cơ sở vi phạm, xử phạt 9.967 cơ sở với tổng số tiền xử phạt hơn 80 tỷ đồng. 

Điều kiện đảm bảo ATTP và chỉ số ATTP các nhóm sản phẩm chủ lực đã có sự chuyển biến đáng kể. Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện bảo đảm ATTP tăng lên 97,33%. Tỷ lệ mẫu thủy sản và sản phẩm thủy sản vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh chiếm 0,89%, giảm so với năm 2016. Mẫu rau, củ, quả vi phạm chỉ tiêu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật là 0,6% (năm 2016 là 2,05%), Tỷ lệ mẫu thịt nhiễm vi sinh còn ở mức cao, chiếm 26,7%...

Hầu hết các tỉnh đã triển khai, vận động, hỗ trợ sản xuất nông sản, thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP. Tính đến nay, đã có 1.406 cơ sở trồng trọt được chứng nhận VietGAP với diện tích khoảng 18.200 ha.

Năm qua, Bộ NN&PTNT đã hoàn thành chỉ tiêu đề ra của năm cao điểm hành động vệ sinh ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó, hệ thống chính sách pháp luật đã tiếp tục được hoàn thiện, phù hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế; công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành phát huy hiệu quả; thực trạng bảo đảm ATTP nông sản từng bước được cải thiện trên tất cả các nhóm ngành hàng thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Năm 2018, Bộ NN&PTNT đề ra kế hoạch tập trung chỉ đạo các biện pháp quyết liệt đảm bảo ATTP, trọng tâm là nhóm sản phẩm tươi sống, đối tượng sản xuất kinh doanh, giết mổ; quản lý thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, hóa chất, kháng sinh trong sản xuất nông, thủy sản… Cụ thể, gắn kết chặt chẽ việc chỉ đạo điều hành công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản với nhiệm vụ tái cơ cấu nền nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, đảm bảo ATTP; tổ chức tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm an toàn và kiểm soát chặt chẽ ATTP nhập khẩu…

Đặng Duẩn

Bình luận

Ý kiến bạn đọc