Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Kinh tế

Cập nhật ngày: 09:00, 17/03/2017

Nhiều giải pháp cải cách hành chính thuế

(CMO) Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh Cà Mau đã thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho các đối tượng nộp thuế. Cục Thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá CCHC thuế gồm 2 nội dung: Cải cách trong thủ tục hành chính (TTHC) thuế, cắt giảm thời gian giải quyết và cải cách nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ của công chức thuế.

Đến nay, Cục Thuế Cà Mau và các chi cục thuế đã thực hiện tốt việc cập nhật, phổ biến các văn bản mới về thuế, đặc biệt là các văn bản sửa đổi, bổ sung, cắt giảm về TTHC thuế. Công khai TTHC tại cơ quan thuế cũng như trên Trang thông tin điện tử Cục Thuế để người nộp thuế thực hiện.

Ngành thuế Cà Mau đẩy mạnh hoạt động CCHC thuế, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động.

Năm qua, kết quả giải quyết TTHC đúng hạn đạt 99,7%. Riêng đối với 14 nhóm thủ tục cắt giảm từ 20-30%, thực tế giải quyết cắt giảm thời gian giải quyết trên 30%, đặc biệt có nhiều thủ tục thời gian cắt giảm trên 50%. Ngành thuế cũng thực hiện công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, hồ sơ giải quyết khiếu nại của người nộp thuế giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác CCHC thuế, ngành thuế tổ chức phát động cao điểm lắng nghe ý kiến người nộp thuế với việc tổ chức các lớp tập huấn, đối thoại triển khai văn bản mới và hướng dẫn quyết toán thuế 9 cuộc, với hơn 1.300 lượt người tham dự. Tiếp nhận trên 2.000 lượt thông tin từ người nộp thuế và xử lý thông tin hỗ trợ kịp thời người nộp thuế. Từ những nỗ lực trên, công tác CCHC thuế những năm qua đã nhận được sự đánh giá cao của các cấp, các ngành và doanh nghiệp. Kết quả lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với công tác CCHC thuế có 95,24% doanh nghiệp đánh giá rất tốt và tốt, không có doanh nghiệp đánh giá yếu kém.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), ngành thuế tập trung nhiều giải pháp cải thiện các chỉ số thành phần chung của tỉnh có liên quan đến thuế như chỉ số: chi phí thời gian gia nhập thị trường; tính minh bạch và tiếp cận thông tin; chi phí thời gian tiếp cận các quy định của Nhà nước; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp… đặc biệt là quan tâm đến 3 chỉ số thành phần liên quan trực tiếp đến ngành thuế, như: chỉ số miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là đặc quyền của nhóm doanh nghiệp PCI; chỉ số về giờ làm việc với thanh tra, kiểm tra thuế; chỉ số tiêu cực thương lượng với cán bộ thuế là phần thiết yếu trong hoạt động kinh doanh.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ thu ngân sách, cũng như thực hiệp các giải pháp CCHC, cải thiện chỉ số PCI năm 2017, ngành thuế sẽ tiếp tục phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung về thuế. Phối hợp với Trung tâm Giải quyết TTHC thực hiện tốt “cơ chế một cửa liên thông” cấp mã số doanh nghiệp; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính thực hiện tốt "Cơ chế một cửa liên thông” về xác định nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đảm bảo cắt giảm thời gian giải quyết TTHC do cơ quan thuế thực hiện từ 30% trở lên.

Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; giám sát việc thực hiện TTHC của chi cục thuế huyện, thành phố vào định kỳ tháng 3; tháng 11 tổ chức hội nghị đối thoại người nộp thuế với doanh nghiệp về việc tuân thủ chính sách, pháp luật và thực hiện TTHC thuế. Nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, giao tiếp, ứng xử của công chức. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của tỉnh cũng như Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đặng Duẩn

Bình luận

Ý kiến bạn đọc