Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Kinh tế

Cập nhật ngày: 10:00, 15/02/2019

Nhiều giải pháp giảm nghèo

(CMO) Năm qua, huyện Trần Văn Thời tập trung mọi nguồn lực triển khai nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả trong công tác giảm nghèo. Từ đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Quá trình thực hiện công tác giảm nghèo, thường xuyên được kết hợp lồng ghép với các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội để hộ nghèo được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước. Hướng dẫn người dân lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các mô hình sản xuất phù hợp, hiệu quả, tạo sản phẩm theo nhu cầu thị trường để tìm đầu ra cho sản phẩm.

Hoạt động cho vay vốn đối với các hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn được quan tâm. Các ngành, đoàn thể còn gắn việc vay vốn với hướng dẫn cách sản xuất, khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học - kỹ thuật, công nghệ.

Năm 2018, Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện cho vay ưu đãi với số tiền trên 81 tỷ đồng, trong đó hộ nghèo 220 hộ với số vốn 3 tỷ 535 triệu đồng; 97 hộ cận nghèo vay số vốn 1 tỷ 639 triệu đồng; hộ mới thoát nghèo 1.629 hộ với số vốn 28 tỷ 785 triệu đồng; cho vay học sinh, sinh viên 136 em với số tiền 4 tỷ 511 triệu đồng; cho vay về nước sạch và vệ sinh môi trường 1.500 hộ, với số vốn 18 tỷ 839 triệu đồng; cho vay giải quyết việc làm 237 người, với số vốn 7 tỷ 733 triệu đồng…

Người dân chủ động hơn trong sản xuất phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn chi hỗ trợ tiền điện cho 2.575 hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 1 tỷ 421 triệu đồng, mỗi hộ được nhận 46 ngàn đồng/tháng. Các đơn vị vận động quỹ người nghèo, vận động nhà tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng cầu giao thông, hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ học bổng cho học sinh, với số tiền trên 9 tỷ đồng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội như y tế, giáo dục, văn hoá, tín dụng… Bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, hộ nghèo, cận nghèo phát huy được tính chủ động trong lao động, chăn nuôi, sản xuất đạt hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững. Số hộ nghèo trên địa bàn huyện đầu năm 2018 là 3.598 hộ, chiếm 7,68%; Hộ cận nghèo là 1.753 hộ, chiếm 3,74%. Qua thời gian thực hiện các chương trình dự án giảm nghèo, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018, số hộ nghèo trong huyện còn 2.483 hộ, chiếm 5,26%, hộ cận nghèo còn 1.320 hộ, chiếm 2,8%. Cuối năm 2018, trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện gia đình chính sách./.

Anh Thư

Bình luận

Ý kiến bạn đọc