Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Kinh tế

Cập nhật ngày: 10:14, 19/01/2019

Những kết quả nổi bật ngành thuế Cà Mau năm 2018

(CMO) Năm 2018, ngành Thuế thu NSNN đạt cao nhất cả về tiến độ thực hiện dự toán và tốc độ tăng thu so với mức thực hiện nhiều năm trở lại đây.

1. THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ VƯỢT 12% SO NĂM 2017

Năm 2018, ngành Thuế thu NSNN đạt cao nhất cả về tiến độ thực hiện dự toán và tốc độ tăng thu so với mức thực hiện nhiều năm trở lại đây. Tổng thu ngân sách do ngành Thuế quản lý 4.680 tỷ đồng, đạt 111,5% so Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, đạt 104,8% chỉ tiêu phấn đấu Tổng cục Thuế giao, tăng 12% so thực hiện cùng kỳ; Có 10/16 nguồn thu đạt và vượt so dự toán năm; Có 9 nguồn thu tăng trưởng khá so cùng kỳ; Văn phòng Cục Thuế và 9/9 huyện, thành phố thực hiện đạt và vượt dự toán năm 2018.

2. KHAI THÁC NGUỒN THU, CHỐNG THẤT THU THUẾ VƯỢT TRÊN 650 TỶ ĐỒNG

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao hoa chúc mừng Cục Thuế tỉnh Cà Mau thành lập Chi cục Thuế Khu vực đầu tiên.

Cục Thuế chủ động phối hợp với các đơn vị, tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND và Kế hoạch số 97/KH-UBND triển khai các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế trên địa bàn. Kết quả, năm 2018 khai thác tăng thu trên 308 tỷ đồng. Trong đó: Giám sát hồ sơ khai thuế, kiến nghị kê khai bổ sung tăng thêm 27 tỷ đồng; Thanh tra, kiểm tra chống thất thu 665 cuộc, đạt 110,5% so kế hoạch năm với số thuế truy thu, phạt 81 tỷ đồng và khai thác các khoản thu về đất trên 200 tỷ đồng. Như vậy, năm 2018 ngành Thuế tỉnh Cà Mau thu vượt trên 490 tỷ đồng so Nghị quyết HĐND tỉnh.

3. TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP THU HỒI NỢ ĐỌNG ĐẠT TRÊN 80 TỶ ĐỒNG 

Ngay từ đầu năm, Cục Thuế giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị, chỉ đạo áp dụng đồng bộ các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế theo đúng quy định. Năm 2018, ngành Thuế đã ban hành 318.895 thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp; Ban hành 250 quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ thuế, với tổng số tiền cưỡng chế nợ thuế là 107,6 tỷ đồng. Kết quả năm 2018 thu hồi nợ được trên 80 tỷ đồng tiền thuế nợ năm 2017 chuyển sang, đạt 90% và đến cuối năm 2018 tỷ lệ nợ phải thu chiếm 1,4% so tổng thu NSNN trên địa bàn.

4. TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG VIỆC SẮP XẾP CHI CỤC THUẾ KHU VỰC 

Ngành Thuế tỉnh Cà Mau quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm mới.

Cục Thuế chủ động xây dựng đề án trình Bộ Tài chính và được phê duyệt theo lộ trình đến năm 2020 cắt giảm tối thiểu 50% đầu mối. Đặc biệt vào ngày 13/12/2018, tại Cục Thuế tỉnh Cà Mau, Bộ trưởng Bộ Tài chính chính thức công bố quyết định thành lập Chi cục Thuế Khu vực đầu tiên của tỉnh, sáp nhập từ Chi cục Thuế 2 huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019, là 1 trong 6 tỉnh được Bộ Tài chính chọn để chỉ đạo điểm.

5. THỰC HIỆN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐẠT MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ ĐỀ RA

Nhiều kết quả nổi bật như: Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm từ 30%-50% so với quy định. Trong năm, toàn ngành tiếp nhận 81.273 TTHC; Đã giải quyết 81.195 TTHC, tồn chưa đến hạn giải quyết 78 TTHC; Số TTHC giải quyết đúng hạn đạt 99,98%. Đặc biệt triển khai ứng dụng 2 phần mềm liên thông về đăng ký cấp mã số thuế và hồ sơ quản lý đất đai xác định nghĩa vụ tài chính với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, rất tiện lợi cho người dân, người nộp thuế.

6. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ

Năm 2018, Cục Thuế triển khai thành công các dịch vụ trực tuyến cấp độ 3 và cấp độ 4 theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế như: Khai thuế, nộp thuế điện tử đạt trên 95% cả 3 tiêu chí; Hoàn thuế điện tử đạt 95,9%; Có trên 200 doanh nghiệp đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử và triển khai biên lai thu phí, lệ phí điện tử tại Trung tâm Hành chính của tỉnh. Đặc biệt, triển khai thành công bước đầu dịch vụ nộp thuế điện tử cho gần 100 hộ kinh doanh khoán bằng điện thoại di động qua phần mềm Vietinbank iPay và sử dụng dịch vụ tin nhắn SMS cho hơn 10 ngàn lượt người nộp thuế, nhằm hỗ trợ nhắc nhở kịp thời cho người nộp thuế.

7.TRIỂN KHAI UỶ NHIỆM THU THUẾ ĐỐI VỚI HỘ NỘP THUẾ KHOÁN QUA BƯU ĐIỆN

Uỷ nhiệm thu thuế qua Bưu điện được chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/07/2018. Qua hơn 6 tháng triển khai thí điểm đã đạt được kết quả bước đầu. Cụ thể, có 8.366 hộ kinh doanh nộp thuế khoán được cán bộ uỷ nhiệm thu đôn đốc nộp thuế vào ngân sách, với số thuế uỷ nhiệm thu đạt trên 88%; Công tác uỷ nhiệm thu thuế bước đầu góp phần cải cách hành chính, đa dạng hình thức thu của cơ quan thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. 

8. ĐA DẠNG VỀ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyên truyền chuyên sâu, đổi mới, nâng cao chất lượng theo nhóm đối tượng, liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp. Tổ chức 24 lớp tập huấn và 25 cuộc hội nghị đối thoại, có trên 3.500 lượt người tham dự. Cấp phát 1.375 ấn phẩm; Phối hợp thông tin nội bộ 24 lượt với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ... Xây dựng website, tổ chức “Tháng lắng nghe ý kiến người nộp thuế” để tiếp nhận những thông tin phản hồi, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho người nộp thuế. 

9. TIẾP TỤC KIỆN TOÀN CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Năm 2018, Cục Thuế rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2016-2021 là 250 lượt người; Bổ nhiệm mới các chức danh 5 người, bổ nhiệm lại các chức danh 9 người; Thực hiện luân phiên, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác 91 người, chiếm 20,6% so tổng số biên chế; Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các văn bằng, chứng chỉ cho 1.079 lượt công chức, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế trong giai đoạn mới.

10. XÂY DỰNG ĐỀ ÁN THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN CHI CỤC THUẾ KHU VỰC

BCH Đảng bộ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Cục Thuế và các đoàn thể triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, phấn đấu Đảng bộ và các đoàn thể đạt trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, BCH Đảng bộ xây dựng đề án thành lập các đảng bộ bộ phận Chi cục Thuế Khu vực trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế, báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Dân Chính Đảng, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét quyết định

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến bạn đọc