Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Kinh tế

Cập nhật ngày: 14:46, 18/01/2019

Sở Tài Chính một năm với nhiều đột phá

(CMO) Năm 2018 khép lại với thành công đáng ghi nhận trong lĩnh vực quản lý tài chính - ngân sách. Sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, kịp thời đã tạo nên những bước đột phá quan trọng trong ngành tài chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương..

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau Đoàn Quốc Khởi phấn khởi: “Có thể nói, năm 2018 là năm ngành tài chính đạt nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực quản lý. Dù chịu tác động của không ít khó khăn nhưng các cơ quan trong ngành tài chính đã bứt phá vượt qua, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng được giao”.

Kết quả năm 2018 sẽ là tiền đề để ngành tài chính bứt phá đi lên trong năm mới.

Một trong những đột phá quan trọng đó chính là tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh lần đầu tiên sau gần 5 năm đạt và vượt cao với tổng thu 4.714 tỷ đồng, đạt 112,19% so với dự toán, vượt 512 tỷ đồng, tăng 12,99% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 4.685 tỷ đồng, đạt 111,79%, vượt 494 tỷ đồng so với dự toán. Thu từ hoạt động xuất khẩu 29 tỷ đồng, đạt 264,39%, vượt 18 tỷ đồng so với dự toán. Có 11/18 nguồn thu và 10/10 đơn vị thu đều đạt và vượt so dự toán được giao.

Đáng ghi nhận hơn là công tác chi ngân sách đạt nhiều kết quả tích cực. Sở Tài chính đã bám sát diễn biến tình hình thực tiễn, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có những điều chỉnh linh hoạt, phù hợp trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách, đảm bảo đúng mục tiêu, định hướng đề ra. Theo đó, tính đến ngày 31/12/2018, tổng chi ngân sách địa phương trên 9.661 tỷ đồng, đạt 101,64% dự toán, bằng 100,53% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 2.255 tỷ đồng, đạt 126,29% so với dự toán. Chi thường xuyên trên 6.153 tỷ đồng, đạt 108,40% dự toán. Một số nhiệm vụ chi đạt cao như: Chi an ninh trật tự đạt 182,52%, chi đảm bảo xã hội đạt 175,12%, chi quốc phòng đạt 139%… Ngoài ra, so với dự toán, chi chương trình mục tiêu quốc gia gần 137 tỷ đồng, đạt 105%; Chi hỗ trợ có mục tiêu trên 1.164 tỷ đồng, đạt 64,54%, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khoá sổ cuối năm 2018.

Nổi bật trong năm 2018 của ngành tài chính còn phải kể đến công tác điều hành quản lý xe công tập trung. Theo đó, lượng xe công Sở Tài chính được giao quản lý đã giảm từ 138 xe xuống còn 68 xe. Sau 3 tháng vận hành xe đã đi vào ổn định, với tổng số lượt đăng ký sử dụng đến nay là 1.538 lượt, tối đa 32 lượt/ngày, góp phần tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước ước tính mỗi năm trên 17 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện mua sắm tập trung theo Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ bước đầu mang lại kết quả khả quan. Đã mua sắm 11 gói thầu tập trung, tiết kiệm ngân sách tỉnh gần 6,5 tỷ đồng, tương đương giảm 20,5% so với dự toán, có trường hợp giảm 48,8% so với dự toán.

Công tác quản lý giá cũng được Sở Tài chính theo dõi sát sao, thông báo, nắm giá kịp thời để bình ổn thị trường. Đồng thời, phối hợp Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh kiểm tra việc kê khai giá, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, tạo sự cạnh tranh lành mạnh và thuận lợi cho người tiêu dùng.

Đề án quản lý xe công tiết kiệm ngân sách mỗi năm ước 17 tỷ đồng.

Công tác thẩm định dự toán, thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành góp phần tiết kiệm rất lớn ngân sách cho tỉnh. Sở Tài chính đã nhận và thực hiện thẩm định dự toán 194 hồ sơ, với tổng giá trị phê duyệt 457,7 tỷ đồng, không tồn đọng hồ sơ. Theo đó, đã từ chối thẩm định gần 1,1 tỷ đồng đối với các nội dung chi phí không đúng chế độ. Đồng thời, thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn duy tu, sửa chữa, thuỷ lợi phí và nguồn vốn sự nghiệp) cho 580/596 hồ sơ, với tổng giá trị quyết toán hơn 2.400 tỷ đồng. Qua đó, từ chối quyết toán 13,5 tỷ đồng đối với các nội dung chi phí không đúng chế độ hoặc không đủ điều kiện thanh toán.

Ông Khởi cho biết: “Có được thành công trên chính là nhờ sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát của HĐND tỉnh, sự kỳ quyết, linh hoạt của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, sự đoàn kết, phối hợp giữa các cơ quan trong ngành tài chính và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện đúng nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương tài chính. Từ đó, góp phần cho nguồn ngân sách vận hành kịp thời thực hiện các nhiệm vụ, tạo ra sản phẩm xã hội và các điều kiện phát triển kinh tế địa phương”.

Những thành quả đạt được trong năm 2018 sẽ là tiền đề, là bước đệm thuận lợi để toàn ngành tài chính tiếp tục bứt phá đi lên trong năm mới./.

Hồng Nhung

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc