Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Quốc phòng - An ninh

Cập nhật ngày: 10:00, 28/02/2019

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giảm tội phạm, tệ nạn xã hội

(CMO) Năm 2018, công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện U Minh chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các cấp, các ngành bằng nhiều hình thức khác nhau kịp thời phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành, liên quan thiết thực đến nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và đời sống của cán bộ, Nhân dân, góp phần tạo sự lan toả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong mọi tầng lớp Nhân dân.

Phó trưởng phòng Tư pháp huyện U Minh Nguyễn Minh Đặng cho biết, phòng tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức nhiều đợt tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, như thông qua các cuộc hoà giải, các cuộc họp ấp, khóm, các cuộc sinh hoạt đoàn, hội được 8.687 cuộc với 104.930 lượt người tham dự. Nội dung tuyên truyền là Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật An ninh mạng, Luật Quy hoạch... Phối hợp với Đài Truyền thanh mở chuyên mục Pháp luật và đời sống, định kỳ 2 lần/tháng. Ngoài ra, Phòng Tư pháp còn phát hành trang tin “Pháp luật và đời sống”.

Ông Dư Phi Thường, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Nguyễn Phích, cho biết, xã có 21 tủ sách pháp luật, bình quân 35 đầu sách/tủ sách đặt tại UBND xã và trụ sở sinh hoạt ấp văn hoá. Tủ sách pháp luật hiện nay được các ngành và Nhân dân thường xuyên đến khai thác, kịp thời cung cấp thông tin pháp luật, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Trưởng Ấp 10, xã Nguyễn Phích Huỳnh Góp Công thông tin thêm, hàng tháng họp dân chánh ấp đều có phân công theo dõi, tìm hiểu thêm những sách còn hiệu lực để thông tin cho đoàn viên, hội viên nắm, qua đó tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công an xã Khánh Hội thường xuyên tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến Nhân dân.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền thông qua hoạt động hoà giải cơ sở cũng được các cấp, các ngành và địa phương thực hiện hiệu quả, góp phần duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nội bộ Nhân dân. Kết quả này góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát huy đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật, thói quen sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong Nhân dân.

Trong năm, tư pháp các xã, thị trấn tiếp nhận 340 vụ việc yêu cầu của công dân, chủ yếu tranh chấp về dân sự. Tiến hành hoà giải 340 vụ việc, kết quả hoà giải thành 277 vụ việc, đạt 81,5%, không thành 63 vụ việc. Sau khi hoà giải các bên tự nguyện hoàn trả cho nhau 353.500.000 đồng, 7.560 m2 đất và 49 chỉ vàng 24 K. Bên cạnh đó, việc thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước cũng được quan tâm triển khai hiệu quả.

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL tuy được quan tâm thực hiện nhưng chưa thật sự sâu rộng trong dân, trình độ và kỹ năng truyền đạt của các báo cáo viên, tuyên truyền viên còn hạn chế. Việc khai thác tủ sách pháp luật ở một số nơi chưa thật sự mang lại hiệu quả, ý thức tìm hiểu pháp luật của một bộ phận cán bộ và Nhân dân chưa cao, số lượt người tham gia khai thác tủ sách pháp luật còn ít. Chế độ chi thù lao cho hoà giải cơ sở một số xã chưa đầy đủ và kịp thời theo quy định.

Ông Nguyễn Minh Đặng cho biết, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân, nên trong năm 2018, tình hình an ninh trật tự, tội phạm, tệ nạn xã hội giảm hơn trước. Phát huy những kết quả đạt được năm 2019, Phòng Tư pháp huyện tiếp tục phối hợp với các ban, ngành kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được ban hành, chú trọng các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân; Các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, an toàn giao thông; Tiếp tục củng cố tủ sách pháp luật, duy trì và nâng cao chất lượng “Trang tin pháp luật và đời sống”; Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động các tổ hoà giải cơ sở; Phấn đấu đưa ra hoà giải kịp thời 95% vụ việc trở lên so với vụ việc tiếp nhận và hoà giải thành đạt từ 85% trở lên so với số vụ việc đưa ra hoà giải. Mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật và nghiệp vụ hoà giải cho hoà giải viên ở cơ sở.

Tin rằng, với việc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện sẽ được nâng lên. Kết quả này góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật, đấu tranh có hiệu quả hành vi phạm tội và hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định chính trị xã hội, góp phần thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019./.

Trọng Nguyễn

Bình luận

Ý kiến bạn đọc