Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Quốc Phòng

Cập nhật ngày: 11:00, 12/10/2018

Huy động sức mạnh toàn dân bảo vệ biên giới

(CMO) Thời gian qua, Bộ đội biên phòng (BĐBP) Cà Mau đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giúp đỡ Nhân dân khu vực biên giới xoá đói giảm nghèo, xoá mù chữ, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Chủ động đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với các loại tội phạm trên biên giới, góp phần quan trọng cùng các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển của tỉnh. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Phan Mộng Thành đánh giá những nét nổi bật qua 10 năm triển khai thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” trên địa bàn tỉnh mà 2 đơn vị đã phối hợp:

Mười năm qua, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và BĐBP phòng tỉnh đã hướng dẫn hệ thống tổ chức mình thường xuyên phối hợp chặt chẽ tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông qua đó, vận động, giúp đỡ đồng bào ven biển, đảo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng được trận địa lòng dân. Quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức cách mạng cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo ven biển. Trọng tâm là vận động thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” (nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”), phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư.

Bộ đội biên phòng xây dựng mái ấm cho người nghèo.

Nhìn chung, từ việc phối hợp giữa Mặt trận với BĐBP đã làm bật dậy sức mạnh của Nhân dân, làm cho trật tự xã hội xóm làng được ổn định, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng phát triển, đời sống kinh tế và kết cấu hạ tầng được nâng lên. Nhiều con lộ, cây cầu mới, nhiều căn nhà mới, nhiều lớp học tình thương được kết tinh từ tấm lòng “quân với dân như cá với nước”, được Đảng bộ, chính quyền đánh giá cao, Nhân dân tin yêu, ủng hộ…

- Ông có thể điểm lại một số kết quả quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện công tác phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh với BĐBP qua công tác tham gia phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn biên giới của tỉnh?

- Ông Phan Mộng Thành: Thông qua công tác tuyên truyền hơn 15.000 cuộc, có hơn 720.000 lượt người nghe, đã ngăn chặn các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, truyền đạo trái phép, gây mất an ninh trật tự, nhất là tuyên truyền, vận động được 206 người từ bỏ theo đạo Hội Thánh Đức Chúa trời con. Hướng dẫn UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh xây dựng và nhân rộng 1.800 mô hình các loại (an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, giảm nghèo…), trong đó, có gần 200 mô hình an ninh trật tự như: “Tổ tàu thuyền an toàn”, “Ấp điểm không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tổ tự quản về an ninh trật tự”... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Vận động hỗ trợ xây dựng và triển khai 3 dự án nước sạch ở địa bàn thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Đồn Biên phòng Rạch Gốc); thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm); xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời (Đồn Biên phòng Sông Đốc) với tổng số vốn trên 3,2 tỷ đồng, phục vụ nước sinh hoạt cho cán bộ, chiến sĩ và hàng ngàn hộ dân. Hướng dẫn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản. Phối hợp triển khai 22 dự án giảm nghèo, hỗ trợ việc làm với tổng vốn trên 1,6 tỷ đồng, tạo việc làm cho 356 hộ với 1.168 lao động.

Phối hợp hoà giải hàng ngàn vụ mâu thuẫn nội bộ Nhân dân, tránh va chạm gây thiệt hại về kinh tế trên biển. Vận động hàng ngàn hộ dân định cư, ổn định cuộc sống. Vận động Nhân dân cùng Nhà nước đầu tư xây dựng cầu, lộ, trường, điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt, trạm y tế… Từ đó, trung tâm 23/23 xã, thị trấn ven biển đều có điện lưới quốc gia, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp Nhân dân.

- Để tiếp tục phát huy hiệu quả sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ biên giới thời gian tới, ông có những đề xuất, kiến nghị gì?

- Ông Phan Mộng Thành: Để tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam tỉnh, BĐBP tỉnh và sức mạnh toàn dân trong tham gia bảo vệ biên giới trong thời gian tới, cần thực hiện một số giải pháp sau:

Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân”, trong đó, phải lấy lực lượng biên phòng và Ban công tác Mặt trận làm nòng cốt ở khu dân cư, nhất là các tuyến dân cư ven biển, đảo.

Tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, củng cố và xây dựng mới các tổ tự quản ở khu dân cư, góp phần bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn, xây dựng một thế trận an ninh vững chắc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng và an ninh trên toàn tuyến ven biển của tỉnh nhà.

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ giảm nghèo, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở các xã ven biển, đảo.

Thường xuyên tổ chức hình thức giao lưu, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận, đoàn thể và Nhân dân địa phương với BĐBP, góp phần xây dựng tư tưởng, tinh thần sẵn sàng chiến đấu và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ biên phòng.
- Xin cảm ơn ông!.

 Lê Khoa

Bình luận

Ý kiến bạn đọc