Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Thời sự tổng hợp

Cập nhật ngày: 12:15, 11/09/2018

3 giảm, 4 tại chỗ, 8 công khai để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

(CMO) Sáng 11/9, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Điểm cầu Cà Mau, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng cùng lãnh đạo các sở, ngành tham dự.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì hội nghị.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đánh giá, trên thực tế, đã có nhiều chuyển biến tích cực như thời gian giải quyết các thủ tục ở hầu khắp các nơi đều được rút ngắn, thủ tục đơn giản hơn nhiều, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính được đẩy mạnh... Tuy nhiên, công tác giải quyết TTHC ở nhiều địa phương, đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Vẫn còn tình trạng người dân phản ánh, phàn nàn về trình độ cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu; thái độ phục vụ của nhân viên cơ quan giải quyết thủ tục hành chính chưa tốt, nhiều trường hợp còn chậm trễ. 

Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Văn phòng Chính phủ đã trình Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình ký Quyết định số 985/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ tập trung theo 4 nhóm nhiệm vụ.

Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định chậm nhất trong quý IV/2018; tổ chức giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa theo hướng nâng tỷ lệ giải quyết 4 tại chỗ, phát huy cao nhất hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức được cử ra làm việc. Kế hoạch đã xác định mục tiêu đến hết quý II/2019, tối thiểu 20% đối với Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, 50% đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện hoàn thành việc thiết lập quy trình điện tử và áp dụng việc theo dõi, giám sát theo quy trình điện tử.

Việc bố trí trụ sở, trang thiết bị được chia thành các nhóm để bảo đảm khả thi và phù hợp với thực tế, yêu cầu đến năm 2020 các xã vùng sâu, vùng xa cũng phải bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định.

Về lộ trình triển khai thí điểm phần mềm một cửa điện tử tiêu chuẩn, trong quý IV/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hoàn thành việc đánh giá, công bố phần mềm một cửa điện tử tiêu chuẩn và ban hành các tiêu chí, quy định thống nhất chức năng, tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh.

Trên cơ sở đó, 3 Bộ (Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường) và 7 địa phương (Hà Nội, Điện Biên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Bình, Đồng Nai) được lựa chọn triển khai thí điểm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng hoặc nâng cấp phần mềm một cửa điện tử bảo đảm đạt tiêu chuẩn công bố. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương còn lại căn cứ theo công bố tiêu chuẩn về phần mềm một cửa điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai xây dựng hoặc nâng cấp các phần mềm một cửa điện tử của bộ, địa phương mình. Đến hết quý II/2019, nếu những bộ, ngành, địa phương hiệu chỉnh phần mềm một cửa điện tử không đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn sẽ thực hiện thay thế phần mềm mới.

Riêng tại tỉnh Cà Mau, thời gian qua, các cấp, các ngành tỉnh luôn nỗ ỉực nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. TTHC được cập nhật, công bố, công khai kịp thời, đúng quy định trên Cơ sở dữ liệu quốc gia, cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, huyện, thành phố và niêm yết bằng văn bản giấy tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 Người dân đang làm thủ tục tại Bộ phận Một cửa UBND xã Khánh An, huyện U Minh. 

UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung rà soát, chủ động rút ngắn thời gian giải quyết đối với TTHC thuộc thấm quyền giải quyết; có 7 đơn vị thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC, với tổng số 198 thủ tục được cắt giảm (thời gian cẳt giảm từ 5%-70%). Các TTHC mới ban hành, khi công bố hầu như đều được cẳt giảm ít nhất 20% thời gian giải quyết so với quy định; 476 thủ tục mới ban hành đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành giúp Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết các vướng mắc cho nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Tổ họp định kỳ vào ngày thứ Năm hằng tuần.

Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Song song đó, cần nghiên cứu học tập kinh nghiệm từ tỉnh Quảng Ninh về mô hình 3 giảm (giảm thủ tục, thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và người dân), 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm Giải quyết TTHC tỉnh), 8 công khai (tên thủ tục, thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện, thời gian thực hiện, điều kiện, cơ sở pháp lý, phí – lệ phí và thông tin liên lạc). Các bộ, ngành, địa phương cần chấn chỉnh viêc giải quyết TTHC tại cơ quan đơn vị, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần…/.

Hồng Phượng 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc