Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Thời sự tổng hợp

Cập nhật ngày: 14:11, 02/08/2018

7 tháng, hơn 75.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

(CMO) Theo Tổng Cục Thống kê, trong 7 tháng qua, cả nước có 75.793 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 771.100 tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng 7, cả nước có 11.262 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 122.100 tỷ đồng, giảm 7,8% về số doanh nghiệp và giảm 7,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 10,8 tỷ đồng, tăng 0,2%; tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 115.000 người, tăng 19,9%.

Trong tháng, cả nước còn có 2.970 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 9% so với tháng trước; có 7.972 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động (bao gồm: 2.442 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 5.530 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể), giảm 9%; có 1.085 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1%.

Tính chung 7 tháng, cả nước có 75.793 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 771.100 tỷ đồng, tăng 3,9% về số doanh nghiệp và tăng 11,6% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 10,2 tỷ đồng, tăng 7,4%.

Nếu tính cả 1.460.400 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2018 là 2.231.500 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 18.696 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm nay lên gần 94.500 DN. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 7 tháng năm 2018 là 623.500 người, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước./.

Theo báo điện tử Chính phủ

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc