Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Thời sự tổng hợp

Cập nhật ngày: 08:56, 30/08/2017

Thêm 1,9 triệu tỷ đồng cho nền kinh tế

(CMO) Trong 8 tháng qua, cả nước có 85.357 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 822.116 tỷ đồng, tăng 16,3% về số doanh nghiệp và tăng 44,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Như vậy, cộng với 1,1 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng qua đạt 1,9 triệu tỷ đồng.

Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành so với cùng kỳ năm 2016; song kinh doanh bất động sản tăng mạnh nhất, có 3.156 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn 217.139 tỷ đồng, tăng 65,8% về số lượng và 62,8% về số vốn.

Đứng thứ hai là lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm với số lượng đăng ký mới 966 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 18.433 tỷ đồng, tăng 33,4% về số lượng và 50% về số vốn. Tiếp theo là ngành giáo dục và đào tạo đăng ký 2.242 doanh nghiệp mới, tăng 30%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 451 doanh nghiệp, tăng 29,6%...

Ở chiều ngược lại có 4 ngành giảm so với cùng kỳ năm trước là khai khoáng; nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; thông tin và truyền thông; vận tải kho bãi./.

Theo SGGP

Bình luận

Ý kiến bạn đọc