Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Thời sự tổng hợp

Cập nhật ngày: 13:00, 27/11/2018

Trên 1 triệu tỷ đồng đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn

(CMO) Sáng 27/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết "tam nông". (Ảnh: baoChinhphu.vn)

Qua 10 năm, giá trị xuất khẩu nông lâm thuỷ sản năm 2017 tăng gần 6 lần so với năm 2008. Giai đoạn 2008-2017, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của toàn ngành nông lâm thuỷ sản đạt 2,66%/năm; tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành đạt 3,9%/năm; năng suất lao động trong nông nghiệp tăng nhanh đạt 6,48%/năm. Thu nhập bình quân đầu người/năm ở nông thôn tăng 3,49 lần. Từ 9,15 triệu đồng/năm 2008 lên 32 triệu đồng/năm 2017. Khoảng cách thu nhập giữa thành thị và nông thôn thu hẹp từ 2,1 lần năm 2008 còn 1,8 lần năm 2017. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình quân 1,5%/năm, riêng ở các huyện nghèo giảm tới 4%/năm. 

Đến tháng 6/2018, cả nước có trên 3.000 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 34,4%, bình quân đạt 13,7 tiêu chí/xã; có 43 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2017, cả nước có 99,4% xã trên cả nước có đường ô-tô đến trung tâm xã; 99,2% hộ dân vùng nông thôn có điện; 99,75 số xã đã có trường tiểu học và trường mẫu giáo; 99,5% số xã có trạm y tế; thu nhập bình quân đầu người/năm tăng từ 9,15 triệu đồng (năm 2008) lên 32 triệu đồng (năm 2017).

Đường ô-tô về trung tâm xã Khánh An, huyện U Minh.     Ảnh: H.Vũ.

Cả nước có trên 34.000 trang trại; trên 11.000 hợp tác xã nông nghiệp và hơn 1.100 hợp tác xã phi nông nghiệp và trên 49.000 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Tổng số ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển nông nghiệp và nông thôn trên 1 triệu tỷ đồng.

Từ nay đến năm 2020, cả nước tiếp tục thực hiện các mục tiêu do Nghị quyết trung ương 7, khoá X  đã đề ra. Theo lộ trình năm 2030, duy trì tăng trưởng GDP khu vực nông lâm thuỷ sản khoảng 3%/năm; tăng trưởng công nghiệp dịch vụ nông thôn trên 10%/năm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 90%; thu nhập bình quân của dân cư nông thôn tăng 2,5 lần so với măm 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, các bộ, ngành Trung ương và địa phương phải xem phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân là nhiệm vụ ưu tiên của hệ thống chính trị và trách nhiệm của toàn xã hội; tuyên truyền nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân nhằm tạo đột phá, thành quả to lớn hơn; nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước và vai trò của MTTQ, đoàn thể và Nhân dân trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khoá X; khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và tình trạng biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp; xem sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ là định hướng phát triển trong thời gian tới; rà soát, tháo gỡ những cơ chế, quy định gây khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; nghiên cứu mở rộng thị trường trong và ngoài nước và khắc phục tình trạng được mùa, mất giá; sản xuất phải gắn với thị trường tiêu thụ, an toàn vệ sinh thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; phát huy vai trò của khoa học – kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; quan tâm phát triển mô hình khởi nghiệp vùng nông thôn./.

Hồng Phượng 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc