Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Thời sự tổng hợp

Cập nhật ngày: 09:39, 14/09/2018

Xây dựng giai cấp công nhân xứng tầm với nhiệm vụ cách mạng

(CMO) Đó là nội dung trọng tâm được Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương do Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai vào sáng 14/9. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 223 điểm cầu trên toàn quốc. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh Cà Mau về dự Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 9.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên trình bày những nội dung cơ bản về đặc điểm, tình hình, lịch sử và xu hướng phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hoá như hiện nay. Theo đó, quan điểm nhất quán của Đảng ta xác định giai cấp công nhân là hạt nhân trong mọi phong trào cách mạng, do đó nhiệm vụ là phải xây dựng lực lượng vừa đông về số lượng, vừa nâng cao chất lượng. Giai cấp công nhân cùng với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức phải phát huy được sức mạnh liên minh, đoàn kết, trở thành ngọn cờ đầu trong quá trình bảo vệ, xây dựng, phát triển Tổ quốc.

Kể từ khi Đảng cộng sản Việt Nam thành lập (3/2/1930), giai cấp công nhân Việt Nam không ngừng trưởng thành, trở thành giai cấp lĩnh ấn tiên phong trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, kiến thiết xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình ấy, giai cấp công nhân luôn xứng đáng với niềm tin của Bác Hồ, của Đảng và của Nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, giai cấp công nhân Việt Nam cần triệt để khắc phục được những tồn tại, khiếm khuyết, phải thật sự nâng tầm về cả trí tuệ, tri thức, tư tưởng, nhân cách. Giai cấp công nhân phải đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, tiếp tục trưởng thành và xung kích trong mọi phong trào, hành động cách mạng.

Hội nghị cũng dành một phần thời lượng quan trọng để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh hiện nay. Phải xác định việc giữ vững và củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng gắn với xây dựng, phát huy sức mạnh của khối liên minh công – nông – trí thức là nền tảng vững chắc để đưa Việt Nam tiến nhanh, tiến vững vào quá trình đổi mới, hội nhập. Cảnh giác, phát hiện, ngăn chặn tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong giai cấp, kiên quyết chống lại các âm mưu, luận điệu xuyên tạc, xây dựng giai cấp công nhân là hình mẫu cho con người mới, văn hoá mới tích cực, đáp ứng thời kỳ kinh tế tri thức 4.0./.

Quốc Rin

Bình luận

Ý kiến bạn đọc