Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin trong tỉnh

Cập nhật ngày: 19:05, 28/03/2017

Không ngừng rèn luyện đạo đức người làm báo

(CMO) Nhằm tiếp tục thực hiện phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, ngày 28/3, hội nhà báo các tỉnh, thành phố Nam sông Hậu tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017.

Theo đó, các tỉnh thống nhất 5 nội dung chính để ký kết thi đua gồm: tham mưu và phối hợp mở rộng hoạt động liên kết; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội; rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; kiện toàn tổ chức hội vững mạnh và thực hiện tốt phong trào thi đua của hội. 
Trên cơ sở đó, giao ước được ký kết nhằm tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Đồng thời, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hội nhằm không ngừng nâng cao vai trò, vị trí; là nơi tập hợp và đoàn kết rộng rãi các nhà báo.

Nguyễn Phú

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc