Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin trong tỉnh

Cập nhật ngày: 10:55, 07/07/2017

Ký kết giao ước Khối thi đua VI tỉnh Cà Mau năm 2017

(CMO) Ngày 7/7, Báo Cà Mau, Khối trưởng Khối thi đua VI tỉnh Cà Mau, tổ chức lễ ký kết phát động phong trào thi đua năm 2017.

Đại diện Khối thi đua VI ký kết thi đua năm 2017.

Năm nội dung phong trào thi đua năm 2017 được khối thông qua và ký kết triển khai thực hiện gồm: thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa – xã hội, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, an toàn giao thông, đền ơn đáp nghĩa; thực hiện công tác cải cách hành chính, tin học hóa hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng; thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và thực hiện quy chế dân chủ sơ sở; tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực và hiệu quả.

5 nội dung trên được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Khối thi đua VI căn cứ xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua cụ thể, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, thu hút tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, tạo động lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Khối thi đua VI gồm 7 đơn vị: Báo Cà Mau, trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau, trường Chính trị tỉnh Cà Mau và trường Cao đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Cà Mau.

Hoàng Diệu

Bình luận

Ý kiến bạn đọc