Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 16:03, 17/07/2017

7/10 cơ sở gây ô nhiễm đã có phương án xử lý triệt để

(CMO) 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Cà Mau đã cấp 7.658 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích 3.479 ha. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các huyện, TP. Cà Mau được tập trung chỉ đạo quyết liệt, các bộ phận chuyên môn của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai hoàn thành đúng tiến độ, hạn chế hồ sơ trễ hẹn.

Đến nay, có nhiều cơ sở sản xuất, chế biến công nghiệp, bệnh viện đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải (có 54/56 cơ sở và 13/15 bệnh viện). Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đầu tư lò đốt chất thải y tế được quan tâm thực hiện (có 10/15 bệnh viện trang bị lò đốt, 5/15 bệnh viện hợp đồng với Bệnh viện Đa khoa Cà Mau để xử lý chất thải rắn y tế).

Tình hình xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được đẩy mạnh kiểm tra, xử lý. Trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đến nay, đã có 7/10 cơ sở đã hoàn thành biện pháp xử lý triệt để, còn lại 3/10 cơ sở chưa được chứng nhận hoàn thành xử lý triệt để. Ngoài ra, có 11 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được Chủ tịch UBND tỉnh đưa vào kế hoạch xử lý triệt để. 4/4 bãi rác không còn tiếp nhận rác, đã chuyển thành điểm trung chuyển rác để xe thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý rác TP. Cà Mau.

Hồng Phượng

Bình luận

Ý kiến bạn đọc