Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 13:00, 14/11/2018

Cà Mau còn 2.460 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số

(CMO) Theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Cà Mau có 17.754 hộ nghèo, tỷ lệ 5,96%; 10.485 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,52%. Trong đó có 2.460 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (DTTS), tỷ lệ 13,8%; 843 hộ hộ cận nghèo là người DTTS , tỷ lệ 8,04%.

Những năm qua, đã có 2.306 lao động là đồng bào DTTS được hỗ trợ đào tạo nghề với tổng kinh phí gần 7 tỷ đồng. Từ năm 2009 đến nay, tỉnh đã hỗ trợ giải quyết việc làm cho 2.722 lao động, trong đó lao động trong tỉnh là 1.394 lao động và 1.328 lao động có việc làm ngoài tỉnh. 33.570 người DTTS có bảo hiểm y tế, tỷ lệ 63,35%, trong đó, có 13.408 người DTTS được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế.

Thực hiện tiểu dự án 1, tiểu dự án 3 của Dự án 2 thuộc Chương trình 135, trong 2 năm (2016, 2017), Cà Mau đã xuất ngân sách 22 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 28 tuyến đường tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện: U Minh, Đầm Dơi và Trần Văn Thời; xây dựng 146 công trình giao thông nông thôn, thuỷ lợi, nhà văn hoá và duy tu, bảo dưỡng 123 công trình hạ tầng giao thông nông thôn từ nguồn hỗ trợ của Trung ương gần 40 tỷ đồng.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020; sơ kết 3 năm và 5 năm thực hiện các quyết định số 1557, 449, 2214/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh vào ngày 14/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân lưu ý, việc thực hiện chính sách định cư phải gắn với định canh hoặc bố trí việc làm ở những nơi thuận tiện, tránh tình trạng định cư mà người DTTS nghèo không thể sinh sống.  

Dịp này, UBND tỉnh trao bằng khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020.  

Phương Lài

Bình luận

Ý kiến bạn đọc