Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 15:05, 06/12/2017

Cần đổi mới tư duy trong chuyển đổi HTX kiểu mới

(CMO) Sáng 6/12, Phó thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ đạo đổi mới Kinh tế tập thể, hợp tác xã chủ trì hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước đánh giá kết quả 5 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Phó thủ tướng nhấn mạnh, cần có tư duy mới trong lãnh đạo điều hành, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã (HTX), quan tâm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc còn tồn tại, nâng cao năng lực hoạt động. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến khâu liên kết để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm chi phí, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Tính đến hết năm 2016, toàn quốc có gần 19.600 HTX, thu hút trên 6.250.000 thành viên tham gia. Sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực, giai đoạn 2013–2016, số lượng HTX thành lập mới gần 5.700 nhưng số giải thể lên tới trên 4.800. Hiện có trên 13.000 HTX đã chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật HTX năm 2012 đạt gần 84%. Còn khoảng trên 2.000 HTX chưa chuyển đổi theo luật.

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng hiệu quả hoạt động của các HTX ngày càng ổn định và phát triển; doanh thu bình quân năm 2016 đạt trên 3 tỷ đồng/HTX. Lãi bình quân của 1 HTX tăng từ 155 triệu đồng năm 2013 lên gần 200 triệu đồng năm 2016.

Riêng tỉnh Cà Mau, toàn tỉnh có 266 HTX với trên 5.700 thành viên. Trong đó, HTX thành lập mới là 57 HTX, đã có 47 HTX đăng ký lại, 2 HTX thuộc diện chuyển đổi và hoàn thành chuyển đổi loại hình HTX sang loại hình doanh nghiệp. Theo đó, đã giải thể 46 HTX yếu kém, hoạt động không hiệu quả.

Về liên kết sản xuất, trên lĩnh vực trồng trọt, toàn tỉnh có 4 doanh nghiệp, 7 HTX, 109 THT tham gia liên kết chuỗi sản xuất lúa gạo; 18 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia liên kết các vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh với tổng diện tích liên kết 19.000 ha/4.400 hộ dân. Tổng thu nhập bình quân của 1 HTX là 750 triệu đồng. Từ khi thành lập (2009) đến cuối năm 2016, quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã hỗ trợ được 88 dự án với tổng dư nợ gần 12,4 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu hơn 4 tỷ đồng.

Những mặt còn tồn tại bất cập hiện nay của loại hình HTX là đa số có vốn ít, trang thiết bị lạc hậu, quy mô sản xuất nhỏ, chưa xây dựng được chuỗi liên kết, khả năng huy động vốn của các hộ thành viên còn hạn chế. Ngoài ra, việc liên kết, liên doanh giữa HTX với các thành phần kinh tế khác còn ít, hiệu quả chưa cao. Một số chính sách hỗ trợ được ban hành chưa đồng bộ, thiếu tính khả thi; việc kiểm tra, thanh gia, giám sát thi hành Luật HTX và các chính sách hỗ trợ phát triển HTX vẫn còn hạn chế, gây ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào kinh tế tập thể, HTX chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của vùng.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến bạn đọc