Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 18:04, 05/09/2018

Cần xem lại việc trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ lĩnh vực đất đai

(CMO) Đến nay, Sở TN&MT đã thực hiện 19/24 nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2018, đạt 79,2%. Đã tiếp nhận gần 36.900 hồ sơ liên thông của hộ gia đình, cá nhân trong lĩnh vực đất đai do Văn phòng Đăng ký đất đai và chi nhánh thực hiện. Trong đó, đã giải quyết cho gần 35.000 hồ sơ, trễ hẹn 48 hồ sơ và đang giải quyết cho 1.888 hồ sơ. Hiện tại có 111 TTHC đăng tải trên phần mềm 1 cửa điện tử của sở.

Ngoài ra, thực hiện công tác CCHC, sở đã cung cấp trực tuyến mức độ 3 được 96 thủ tục; mức độ 4 là 15 thủ tục; có 36 TTHC được cung cấp trực tuyến có phát sinh hồ sơ. Tuy nhiên, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến chỉ có 4/322 hồ sơ. Đã tiếp nhận 5/322 hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Một số nhóm thủ tục gặp nhiều vướng mắc được yêu cầu chuyển xuống mức độ 2.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra CCHC tỉnh năm 2018 vào ngày 5/9, Sở TN&MT nhìn nhận, việc lựa chọn văn bản đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh và UBND tỉnh chưa chặt chẽ dẫn đến một số văn bản thực hiện không đúng tiến độ, phải điều chỉnh thời gian ban hành hoặc dừng lại. Ngoài ra, việc phối hợp giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai chưa được chặt chẽ, đúng thời gian theo quy chế, dẫn đến việc giải quyết TTHC cho hộ gia đình cá nhân vẫn còn tình trạng trễ hẹn. Đồng thời, thực hiện các hợp đồng dịch vụ đo đạc lập mảnh trích đo địa chính cho hộ gia đình, cá nhân vẫn còn tình trạng trễ hạn.

 Đoàn kiểm tra việc giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai của Sở TN&MT

Theo kết luận sơ bộ của đoàn kiểm tra, việc xây dựng, tự kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 của Sở TN&MT thực hiện tự kiểm tra là chưa phù hợp với thẩm quyền. Theo quy định tại điểm đ Khoản 2, Điều 111 nghị định số 34/2016/NĐ-CP thẩm quyền tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh thuộc Sở Tư pháp. Đến nay, đơn vị vẫn chưa xây dựng chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.

Ông Trần Hoàng Lộc, Phó giám đốc Sở Tư Pháp, đề nghị, đơn vị cần xem xét lại kết quả hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh vực đất đai (toàn tỉnh còn 48 hồ sơ) trong khi thực tế 3 huyện sau khi khảo sát tỷ lệ này cao hơn. Phương án sáp nhập các phòng chưa đảm bảo quy định, chưa thể hiện rõ chức năng, nhiệm vụ của phòng mới, thiếu cơ cấu tổ chức, biên chế. Một số đơn vị chưa công khai dự toán và quyết toán theo quy định của Bộ Tài chính./.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến bạn đọc