Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 15:55, 11/01/2019

Chủ động nắm bắt, kịp thời định hướng dư luận xã hội

(CMO) Đó là một trong 7 nhiệm vụ quan trọng trong năm 2019 được ngành tuyên giáo thông qua tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2018 diễn ra vào chiều 11/1.

Năm qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh uỷ. Tham gia đầy đủ các đoàn kiểm tra, giám sát, các ban chỉ đạo do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thành lập; xây dựng kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện đúng thời gian quy định ở một số lĩnh vực có liên quan.

Hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ cấp uỷ giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; kịp thời tham mưu cấp uỷ triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trên lĩnh vực tuyên giáo; chủ động phối hợp với các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ trên nhiều lĩnh vực; tập trung xây dựng đề án tinh gọn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW (khoá XII) và chỉ đạo của Tỉnh uỷ.

Phát huy vai trò định hướng, tham mưu, ngành tuyên giáo đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Trong đó, tiếp tục nêu cao vai trò tham mưu cấp uỷ tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chuyên đề năm 2019 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, chăm lo đời sống Nhân dân”. 

Bên cạnh, định hướng nội dung cho các cơ quan báo chí tuyên truyền việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Tỉnh uỷ; tổ chức điều tra dư luận xã hội theo chuyên đề; chủ động nắm bắt dư luận xã hội để có giải pháp định hướng kịp thời; thường xuyên theo dõi tình hình báo chí thông tin về Cà Mau; phối hợp tổ chức tốt các cuộc họp giao ban báo chí hàng tháng. 

Thực hiện tốt việc vận hành, khai thác trang thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên hàng tháng; biên soạn đề cương phục vụ công tác tuyên truyền miệng của báo cáo viên; triển khai các chuyên đề, tình hình thời sự theo theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động với các cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; tăng cường nắm bắt thông tin ở các địa phương, đơn vị, giải quyết kịp thời các vấn đề mới phát sinh, góp phần tích cực bảo đảm an ninh tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.../.

Phong Phú

Bình luận

Ý kiến bạn đọc