Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 14:31, 09/01/2018

Củng cố, kiện toàn bộ máy ngành tư pháp hơn nữa để nâng cao hiệu quả hoạt động

(CMO) “Đẩy mạnh củng cố, kiện toàn bộ máy, quan tâm bồi dưỡng, sử dụng cán bộ công chức, viên chức có chất lượng để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động cơ quan tư pháp các cấp”, đó là nội dung mà Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân đặc biệt nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2017 của tỉnh Cà Mau diễn ra ngày 9/1.

Công tác tư pháp năm 2017 của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng cơ bản nhu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tiêu biểu như: trên lĩnh vực xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trong năm đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND thông qua 23 nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 31 quyết định, 5 văn bản QPPL khác. Đồng thời, ngành tư pháp đã tổ chức thẩm định 73 dự thảo văn bản QPPL cơ bản đảm bảo chất lượng…

Trên lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính cũng đạt được nhiều kết quả khả quan. Các cơ quan đã phối hợp rà soát, tham mưu chủ tịch UBND tỉnh ban hành 129 quyết định công bố thủ tục hành chính. Từ đó, đã có 1.806 thủ tục hành chính được công bố và đang triển khai thực hiện tại các cấp. Đặc biệt, đã tham mưu thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết TTHC từ 20-40% đối với tất cả các thủ tục.

Không chỉ vậy, nhiều mặt công tác khác như công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hộ tịch, nuôi con, quốc tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp, đăng lý giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý… cũng đạt được nhiều kết quả.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân ngành tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Mặc dù được đánh giá là đạt được nhiều kết quả, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, song Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân cũng đã chỉ ra một số hạn chế cần được khắc phục. Tiêu biểu như công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL chưa đạt theo yêu cầu đề ra, phải lùi thời gian trình, không ban hành hay chuyển qua năm sau còn nhiều. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính tuy có nhiều hoạt động nổi bật như việc đối thoại với công dân, doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên nhưng chất lượng còn hạn chế, ít người tham gia. Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật còn nhiều lúng túng và chưa được quan tâm đúng mức…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân chỉ đạo, ngành tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, quan tâm bồi dưỡng, sử dụng cán bộ công chức, viên chức có chất lượng để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong cơ quan tư pháp các cấp. Triển khai thực hiện có hiệu quả luật ban hành các văn ban QPPL, nhất là các văn bản về chính sách. Tổ chức thực hiện tốt hơn nữa việc soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản QPPL. Phối hợp với các cơ quan, ban ngành các cấp đa dạng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp từng đối tượng, từng địa bàn. Kịp thời kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, hạn chế đến mức thấp nhất những vi phạm để đảm bảo quyền và lợi ích đối đa của các bên...

Với những kết quả đạt được trong năm qua, ngành tư pháp Cà Mau đã được Bộ Tư pháp xếp hạng A (hạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Theo đó, có 1 cá nhân được Thủ tướng tặng bằng khen, 2 tập thể và 3 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng bằng khen và nhiều tập thể cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Nguyễn Phú

Bình luận

Ý kiến bạn đọc