Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 11:36, 22/05/2018

Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

(CMO) Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 13 dân tộc thiểu số, với 11.466 hộ. Trong đó có 2.460 hộ hộ nghèo, chiếm 13.8% hộ nghèo trong toàn tỉnh và 21,45% tổng số hộ nghèo là người dân tộc thiểu số.

Nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu và thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, Ban Dân tộc  tỉnh đã phối hợp một số sở, ngành có liên quan và Trường Chính trị tổ chức 1 lớp tập huấn cho hơn 250 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách công tác dân tộc. Phối hợp với UBND huyện Thới Bình, UBND huyện Phú Tân và TP. Cà Mau tổ chức 3 cuộc tuyên truyền tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi cuộc có hơn 90 đại biểu tham dự...

Người uy tín trong đồng bào dân tộc đến tuyên truyền vận động hộ nghèo dân tộc làm ăn vươn lên tại xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi.

Tuy nhiên do kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền còn hạn chế. Các ẩn phẩm báo chí chuyên đề tập trung tuyên truyền về dân tộc phân bố vùng, miền không đều, chưa phát huy được tác dụng; việc tiếp cận và nắm bắt kịp thời thông tin còn trễ, trình độ nhận thức chênh lệch nhiều, không đồng đều; nội dung tuyên truyền chưa cụ thể, thiếu tính thực tiễn…là những khó khăn ảnh hưởng đến chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong thời gian qua.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác Vụ Tuyên truyền thuộc Uỷ ban Dân tộc vào sáng nay, 22/5, về Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021” trên địa bàn tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau Triệu Quang Lợi đề xuất, nên định lượng trong công tác tuyên truyền với các ấn phẩm báo và tạp chí để tập trung kinh phí hỗ trợ các nhu cầu tiếp cận thông tin qua các phương tiện khác như ti-vi, radio. Vụ Tuyên truyền nên quan tâm tuyên truyền miệng, nội dung ngắn gọn, cụ thể gần gũi với người dân; sớm tham mưu sửa đổi một số văn bản hết hiệu lực như Quyết định 54 về vay vốn dành cho đồng bào dân tộc thiểu số, Quyết định 755 về hỗ trợ đất cho dân tộc thiểu số nghèo.../.

Kim Chi 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc