Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 15:48, 14/11/2017

HĐND tỉnh Cà Mau thẩm tra các tờ trình, báo cáo lĩnh vực văn hóa - xã hội

(CMO) Sáng 14/11, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Cà Mau chủ trì việc thẩm tra các tờ trình và dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh khoá IX.

Dự thảo Nghị quyết về giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, hội nghị thẩm tra cơ bản thống nhất. Theo đó, mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT bằng với mức giá tối đa của khung giá quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT, mức giá tương đồng với mức giá đang áp dụng cho các đối tượng sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực tỉnh thay thế Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh đúng theo trình tự, thủ tục quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Cà Mau năm 2018, phù hợp với tình hình KT-XH địa phương. Theo đó, tạo việc làm tăng thêm cho 38.000 lao động, đào tạo nghề cho 35.000 lao động nông thôn.

Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Cà Mau năm 2018, với các chỉ tiêu chủ yếu: tỷ lệ lao động qua đào tạo (không kể truyền nghề) 44%; giải quyết việc làm 38.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm còn 11,4%; tỷ lệ tham gia BHYT đạt 85%.

Băng Thanh

Bình luận

Ý kiến bạn đọc