Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 15:48, 16/03/2017

Hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng

(CMO) Thời gian qua, công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng của tỉnh Cà Mau được quan tâm.

Công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện thường xuyên và tích cực; tổ chức tư vấn giải quyết khiếu nại cho hàng trăm lượt người tiêu dùng hiểu rõ về quyền lợi và nghĩa vụ của người tiêu dùng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết quả vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm tỷ lệ cao nhất, có 1.141 lượt cơ sở vi phạm, 86 lượt cơ sở bị hủy sản phẩm. Đặc biệt, năm 2016, các huyện đã phối hợp tổ chức được 5 phiên chợ đưa hàng Việt Nam về nông thôn.

Kim Chi

Bình luận

Ý kiến bạn đọc