Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 09:25, 10/07/2018

Khai mạc kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh Cà Mau khoá IX

(CMO) “Các đại biểu dự kỳ họp tập trung tối đa trí tuệ để tiếp tục đóng góp ý kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra”, đó là ý kiến phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá IX của Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện vào sáng nay, 10/7.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện nhận định, đây là kỳ họp quan trọng, UBND tỉnh, các sở ngành cũng như các ban HĐND tỉnh sẽ thông qua 25 báo cáo. Đặc biệt, tại kỳ họp sẽ thảo luận thông qua 13 tờ trình nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Trong đó có những Nghị quyết quan trọng, liên quan mật thiết đến đời sống người dân. Do đó, các đại biểu dự kỳ họp phải tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao nhất để hoàn thành tốt nhất nội dung của kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Mở đầu phiên làm việc buổi sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và có bước phát triển so cùng kỳ năm trước. Ngư - nông - lâm nghiệp và công thương nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; diện tích nuôi trông thủy sản, sản lượng thủy sản, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm 2017. Kết cấu hạ tầng được tập trung đầu tư ở cả đô thị và nông thôn; môi trường đầu tư và thu hút đầu tư từng bước được cải thiện.

Cụ thể, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP giá so sánh 2010) 6 tháng đạt 17.950 tỷ đồng, tăng 5,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực ngư - nông - lâm nghiệp đạt 4.669 tỷ đồng, tăng 11,7%; khu vực công nghiệp, xây dựng đạt 5.676 tỷ đồng, tăng 0,9%; khu vực dịch vụ đạt 6.909 tỷ đồng, tăng 5,9%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm đạt 696 tỷ đồng, tăng 5,6%. Thu ngân sách đạt 2.284,6 tỷ đồng, bằng 54,4% dự toán, tăng 20%. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

6 tháng đầu năm, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cả về số lượng và số vốn đăng ký. Có 273 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 1.461 tỷ đồng. Đồng thời thu hút thêm 22 dự án đầu tư với mức vốn đăng ký 3.893 tỷ đồng và cấp mới giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án. Có 29/82 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 35,4%; các xã còn lại đạt bình quân 12,5 tiêu chí/xã…

Ngoài những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cũng chỉ rõ, trong quá trình thực hiện, ở từng lĩnh vực, từng ngành còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Cụ thể, GRDP 6 tháng đầu năm chỉ tăng 5,7% so với mục tiêu tăng trưởng 7% của cả năm. Tình trạng tự phát trong sản xuất nông nghiệp nói chung và nuôi tôm nói riêng vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, chuỗi sản xuất thiếu sự gắn kết. Công tác quản lý, sử dụng đất ở một số địa phương vẫn chưa chặt chẽ. Việc sử dụng đất của một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không theo quy hoạch, không đúng mục đích được giao dẫn đến hình thành nhiều khu dân cư tự phát, không đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng đến công tác chỉnh trang đô thị. Tình trạng lấn, chiếm, tranh chấp đất đai còn xảy ra. Ô nhiễm môi trường ở một số nơi chưa được kiểm soát hiệu quả, đặc biệt là các khu công nghiệp, khu dân cư ven sông. Việc sên vét ao, đầm nuôi trồng thủy sản xả trực tiếp ra môi trường không qua xử lý, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng nguồn nước, tác động tiêu cực đến nuôi trồng thủy sản và đời sống của người dân. Thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, thiên tai khó lường. Tình trạng sạt lở bờ biển, bờ sông ngày càng nghiêm trọng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khoá IX.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, chất lượng đội ngũ giáo viên và chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em chưa đồng đều. Tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định còn xảy ra nhiều. Việc sắp xếp trường, lớp, giáo viên chưa được thực hiện nghiêm túc. Kinh phí cấp cho ngành giáo dục hầu hết chỉ để trả lương cho giáo viên, không đảm bảo cân đối sửa chữa trường, lớp học. Chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu; việc quản lý, thanh toán bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập…

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải nêu, việc quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, hiệu quả chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao, ý thức, trách nhiệm trong công việc còn hạn chế. Tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, sáng tạo của một số cán bộ lãnh đạo chưa cao; trách nhiệm quản lý địa bàn của chính quyền cơ sở ở một số địa phương còn lỏng lẻo. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao còn chậm; một số trường hợp chất lượng tham mưu, đề xuất chưa tốt.

Ngoài ra, trong phiên làm việc sáng nay của kỳ họp, các đại biểu HĐND còn được UBND tỉnh cũng như các sở ngành thông qua nhiều báo cáo quan trọng như: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm; báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; báo cáo về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ trước và sau kỳ họp thứ Năm; việc tiếp thu, trả lời ý kiến cử tri trước kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh khóa IX. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm…

Nguyễn Phú

Bình luận

Ý kiến bạn đọc