Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 14:50, 08/02/2018

Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo

(CMO) Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo là phương châm của Chính phủ được đưa ra tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 vào sáng 8/2. Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì.

Bộ Nội vụ báo cáo, năm 2017 có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 với tổng số dịch vụ cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 549 dịch vụ, mức độ 4 là 377 dịch vụ. Tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 45,6% đối với mức độ 3 và 92,8% đối với mức độ 4. Có 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. 

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Tuy nhiên, báo cáo của Ban Chỉ đạo cũng nêu rõ, TTHC trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp, cần tiếp tục rà soát, đơn giản hóa. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả TTHC vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực.

Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành trung ương và các địa phương tiếp tục phát huy, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về CCHC; tăng cường chỉ đạo điều hành CCHC; đẩy mạnh đổi mới, kiện toàn bộ máy hành chính gắn với tinh giảm biên chế; tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế cán bộ và sử dụng hoạt động công nghệ thông tin; rút ngắn thời gian ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cải cách toàn diện hoạt động chuyên ngành. Đồng thời tập trung thực hiện 79 nhiệm vụ được giao tại phiên họp CCHC năm 2018. Từng thành viên Ban chỉ đạo sát sao đôn đốc, kiểm tra để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm đạt mục tiêu đã đề ra theo phương châm của chính phủ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo”.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến bạn đọc