Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 16:21, 15/05/2018

“Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo để yên dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển”

(CMO) Đó là một trong những nội dung quan trọng được Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện nhấn mạnh trong buổi làm việc về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh và các sở, ngành trong thời gian 2 năm 2016-2017 vào chiều 15/5.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện đề xuất yêu cầu tại buổi giám sát về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh và các sở, ngành.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 2 năm 2016-2017, tình hình khiếu nại của công dân có chiều hướng giảm. Đơn thư khiếu nại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai; bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, khiếu nại đòi lại đất cũ, tranh chấp đất đai trong nhân dân qua các thời kỳ… Ngoài ra, còn khiếu nại về lĩnh vực chính sách ưu đãi người có công, an sinh xã hội, tư pháp.

Bên cạnh đó, một số vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật nhưng người khiếu nại vẫn không đồng tình, tập trung đông người kéo đến cơ quan tỉnh và trung ương.

Về tố cáo, đơn thư chủ yếu nội dung cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ quyền hạn cố ý làm trái trong quản lý, sử dụng đất đai; bao che cán bộ cấp dưới quyền gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

2 năm qua, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ban hành 145 quyết định giải quyết khiếu nại và 21 kết luận nội dung tố cáo. Đến cuối năm 2017, trên địa bàn tỉnh có 123 Quyết định đã được Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng vẫn còn phát sinh khiếu nại. Đây là lần đầu tiên HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề này. Sau giám sát, UBND tỉnh và các ngành sẽ có sự nhìn nhận lại công tác tiếp nhận, phân loại và quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng luật./.

Phong Phú 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc