Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 10:48, 13/03/2018

Mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp về CCHC tăng

(CMO) Công tác cải cách hành chính tháng 2/2018 trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã nhận được sự hài lòng cao của người dân và doanh nghiệp.

Trong tháng 2/2018 có 1.555 lượt người tham gia đánh giá mức độ hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đối với Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh có 981 lượt người tham gia đánh giá, kết quả mức độ hài lòng là 98,16%. Đối với các huyện có triển khai một cửa hiện đại: huyện Cái Nước có 129 lượt người tham gia đánh giá, mức độ hài lòng 100%; TP. Cà Mau có 353 lượt người tham gia đánh giá, mức độ hài lòng 91,48%.

Để tiếp tục cải thiện, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo hướng trực tuyến, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến để thu hút sự tham gia của người dân và doanh nghiệp.

Đặng Duẩn

Bình luận

Ý kiến bạn đọc