Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 17:17, 20/09/2018

Nên sớm triển khai kế hoạch hỗ trợ tư pháp cho doanh nghiệp

(CMO) “Lãnh đạo Sở Xây dựng cần lập kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên lĩnh vực xây dựng theo Chương trình số 06/CTr-UBND ngày 26/12/2017 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” là một trong những ý kiến được đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của UBND tỉnh Cà Mau đề xuất tại buổi làm việc với Sở Xây dựng vào chiều 20/9.

Đoàn kiểm tra CCHC của UBND tỉnh kiểm tra tại Sở Xây dựng.

Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã hoàn thành 7/15 nhiệm vụ CCHC của năm. Đã tiếp nhận và giải quyết 619 hồ sơ, trong đó giải quyết trễ hẹn 15 hồ sơ (1 trễ hẹn trên thực tế, Sở đã có văn bản xin lỗi. Số hồ sơ còn lại trễ hẹn trên hệ thống do quá trình xử lý kỹ thuật của các phòng chuyên môn). Sở Xây dựng có 6 chữ ký số đã được cấp nhưng vẫn chưa sử dụng thường xuyên.

Việc xác định số lượng TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được đơn vị thực hiện đảm bảo. Đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Giải quyết TTHC niêm yết công khai và đăng tải trên hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định với 35 TTHC (7 TTHC mức độ 2, 12 TTHC mức độ 3, 16 TTHC mức độ 4).

Phương Lài

Bình luận

Ý kiến bạn đọc