Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 14:03, 09/01/2019

Nêu gương phòng, chống tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng

(CMO) Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước đã khen thưởng cho gần 55.500 trường hợp. Trong đó, khen niên hạn cho lực lượng vũ trang gần 29.500 trường hợp (chiếm 53,15%), khen thưởng thành tích kháng chiến hơn 8.300 trường hợp (chiếm 15,06%), khen cống hiến trên 2.000 trường hợp.

Riêng về thành tích nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội khen cho hơn 15.300 trường hợp. Trong đó, 1,2% khen đột xuất, khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp lao động trên 21%.

Thực hiện chủ đề “đoàn kết, sáng tạo, thi đua và bảo vệ tổ quốc” mà nòng cốt và trọng tâm là các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, nhiều nơi đã chủ động ban hành cơ chế hỗ trợ phù hợp, đầu tư phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và đời sống người dân. Đến nay, cả nước có 3.787 xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện phong trào thi đua “doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đã có trên 121.000 doanh nghiệp trên của nước được thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 9,1% về số vốn so với cùng kỳ. Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của nhân dân, tự ý thức vươn lên thoát nghèo, đã góp phần giảm 5,5% tỷ lệ hộ nghèo cả nước vào cuối năm 2018.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 vào sáng ngày 9/1 do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà cho biết, bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng cấp tỉnh còn chưa có sự thống nhất, năng lực tham gia của cán bộ công chức một số bộ ngành địa phương còn hạn chế, một số nơi phong trào còn mang tính hình thức. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân chủ trì điểm cầu Cà Mau. 

Một trong những khó khăn trong công tác thi đua khen thưởng là “Cả nước còn tồn đọng khoảng 10.000 hồ sơ khen thưởng kháng chiến. Theo quy định thì hầu hết các loại hồ sơ này hầu như không có giấy tờ và hồ sơ gốc nên việc giải quyết khen thưởng kháng chiến rất là khó khăn. Ban thi đua khen thưởng Trung ương cũng đã tập trung quyết liệt trong năm 2018 và cố gắng giải quyết trong năm 2019 hoàn thành, trường hợp nào không được cũng sẽ trả lời để người dân nắm”, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà báo cáo.

Với phương châm hành động trong năm 2019 là “Kỷ cương - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả, bứt phá”, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị các vấn đề trọng tâm mà các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần chú trọng thực hiện: Khen thưởng phải kịp thời, chính xác, khách quan, công tâm, công bằng, minh bạch, đúng thành tích, có giá trị giáo dục, nêu gương phòng chống tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng; tăng cường phát hiện biểu dương các tấm gương tiêu biểu để tạo động lực phát triển lan toả sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nâng cao chất lượng khen thưởng. Đồng thời, nghiên cứu đổi mới thi đua các cụm cho phù hợp với tính chất, đặc điểm cảu đơn vị trong cụm thi đua, đảm bảo việc xét khen thưởng có tính cạnh tranh, thực chất, đúng quy định đối tượng được khen thưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong khen thưởng cho các đơn vị cơ sở, công nhân, nông dân và người lao động trực tiếp. Ngoài ra, tăng cường cải cách hành chính, đào tạo xây dựng đội ngũ làm công tác thi đua khen thưởng có phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.

Hồng Nhung 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc