Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 16:49, 11/07/2017

Nhiều mô hình dân vận khéo tạo sức lan tỏa lớn

(CMO) Sáng 11/7, Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau sơ kết công tác dân vận và việc thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng 6 tháng cuối năm 2017.

6 tháng đầu năm, công tác dân vận đã chủ động làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy trong việc triển khai chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các phong trào hành động cách mạng của quần chúng ngày càng được đẩy mạnh, nhất là xây dựng nông thôn mới. Tổng nguồn lực đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt trên 713 tỷ đồng. Theo đó, đến nay tổng tiêu chí các xã đạt được 1.001 tiêu chí, bình quân đạt 12,2 tiêu chí/xã, có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo bền vững luôn được quan tâm. Hiện toàn tỉnh còn 23.646 hộ nghèo, chiếm 7,96%; cận nghèo 11.388 hộ, chiếm 3,38%. Theo nghị quyết của tỉnh, trong năm 2017 giảm 1,5% hộ nghèo.

Thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, hiện toàn tỉnh có 75% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa và 47,41% ấp, khóm, đạt danh hiệu ấp khóm văn hóa. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị trong tỉnh đăng ký thực hiện 287 mô hình dân vận khéo. Các mô hình này đang tạo sức lan tỏa trong quần chúng Nhân dân.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân nhấn mạnh, muốn đạt được những chỉ tiêu đã đề ra, đội ngũ làm công tác dân vận từ tỉnh đến cơ sở phải không ngừng học tập, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, phải gần dân, sát dân, hiểu được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Đồng thời, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trung Đỉnh

Bình luận

Ý kiến bạn đọc