Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 12:22, 16/05/2018

Nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý từ thực hiện Chỉ thị 05

(CMO) Trong 2 năm qua, việc học tập và làm theo Bác đã dần trở thành thường xuyên, thành thói quen, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và người dân trong cả nước, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng cấp, từng địa phương, đơn vị.

Kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII góp phần làm cho vai trò, vị trí, uy tín của Đảng được nâng lên rõ rệt, thể hiện ở cả trong nước và trên trường quốc tế. Trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh đáng phấn khởi của năm 2017 và quý I/2018 có sự đóng góp tích cực của kết quả thực hiện Chỉ thị 05.

Theo đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm mới, kinh nghiệm quý; xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, trong các tầng lớp Nhân dân, khắp các địa phương trong cả nước…

Tại Cà Mau, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã chọn 2 nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghi quyết Trung ương 4 (khoá XII) đó là: Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác cải cách hành chính; Đề án về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Cà Mau năm 2016-2017; Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 1/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Tỉnh đã thành lập Trung tâm Giải quyết hành chính công; các huyện, thành phố tổ chức nơi tiếp dân giải quyết thủ tục hành chính, bước đầu đã tạo được niềm tin của người dân và doanh nghiệp, qua 2 năm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đã tăng 8 bậc.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 diễn ra sáng 16/5 đã chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm: việc thực hiện chỉ thị 05 còn tình trạng làm qua loa, đối phó, chưa có sự cầu thị, bệnh “thành tích” “hình thức”; một số nơi, tinh thần tự phê bình, phê bình vẫn còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên,...

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, thời gian tới, cần khắc phục những hạn chế khuyết điểm và tiếp thu những kinh nghiệm qua 2 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; cần phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, nâng cao năng lực người đứng đầu; đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị./.

Băng Thanh

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc