Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 19:20, 08/03/2018

Phổ biến giáo dục pháp luật gần 16.000 cuộc

(CMO) Bám sát nội dung, yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được xác định trong các văn bản của Đảng, Luật PBGDPL; lựa chọn nội dung tư vấn bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và đa dạng hóa các hình thức PBGDPL bám với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật...

Đó là những yêu cầu đặt ra trong kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Cà Mau trong năm 2018, vừa được triển khai tại hội nghị tổng kết hoạt động PBGDPL năm 2017 vào chiều 8/5 dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân.

Năm 2017, phát huy vai trò tư vấn và huy động nguồn lực tham gia công tác PBGDPL, hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã nâng cao hiệu quả công tác và vai trò quản lý Nhà nước về PBGDPL ở địa phương. Theo đó, các cấp, các ngành đã tập trung thực hiện nhiều hình thức và đa dạng nội dung PBGDPL. Toàn tỉnh đã tổ chức PBGDPL gần 16.000 cuộc, có trên 900.000 lượt người tham dự, trong đó tập trung phổ biến sâu rộng Hiến pháp và nhiều luật sửa đổi bổ sung cũng như mới ban hành trong năm 2017.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân cho rằng, công tác PBGDPL trong năm 2017 tuy có đổi mới và phát huy hiệu quả nhất định, nhưng công tác tuyên truyền PBGDPL nhìn chung còn dàn trãi, chưa bám sát đối tượng nên chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội; vai trò trách nhiệm của từng thành viên hội đồng chưa cao… Thời gian tới cần triển khai các hoạt động tuyên truyền về cải cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp theo kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương. Hiệu quả của công tác PBGDPL là kết quả của sự ổn định tình hình an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Mã Phi

Bình luận

Ý kiến bạn đọc