Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 17:19, 11/07/2018

Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để có kế hoạch thực hiện đạt

(CMO) Chiều 11/7, kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh Cà Mau khoá IX bước vào buổi làm việc cuối cùng. Buổi làm việc này thông qua hai nội dụng quan trọng là: tiến hành miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung uỷ viên UBND tỉnh; biểu quyết thông qua 13 nghị quyết của HĐND tỉnh.

Mở đầu buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải thông qua tờ trình trước kỳ họp về việc miễn nhiệm và bãi nhiệm đối với chức danh uỷ viên UBND tỉnh. Cụ thể, miễn nhiệm đối với ông Võ Quốc Việt, nguyên Giám đốc Sở TT&TT; bà Lưu Mỹ Hạnh, nguyên Giám đốc Sở KH&CN; ông Mai Hữu Chinh, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT, do nghỉ hưu theo luật định và ông Dương Hoài Nam, Giám đốc Sở GT-VT do điều động công tác khác. Đồng thời, bãi nhiệm chức danh Uỷ viên UBND đối với ông Huỳnh Quốc Việt, nguyên Giám đốc Sở Y tế do không thực hiện đúng chức trách được giao.

Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh uỷ viên UBND tỉnh.

Song song đó, các đại biểu dự kỳ họp tiến hành bầu bổ sung 3 Uỷ viên UBND tỉnh. Theo kết quả bỏ phiếu kín, ông Phan Tấn Thanh, Giám đốc Sở KH&CN; ông Hồ Hoàn Tất, Giám đốc Sở GT-VT; ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở KH&ĐT đã được bầu vào chức danh uỷ viên UBND tỉnh.

Trong phiên làm việc này, các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó có nhiều nghị quyết rất quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của cử tri cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cụ thể như: Nghị quyết phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Cà Mau; Nghị quyết phân bổ nguồn vốn bội chi ngân sách thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Cà Mau; Nghị quyết quy định một số nội dung thực hiện hỗ trợ truyền thông và giảm nghèo về thông tin; hỗ trợ phát triến sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018 – 2020…

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh uỷ viên UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau Trần Văn Hiện nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch đã được thông qua. Thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước, về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư. Tăng cường bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải tặng hoa các uỷ viên UBND tỉnh mới được bầu bổ sung.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, xử lý tình trạng thừa, thiếu giáo viên. Phòng chống hiệu quả các loại dịch bệnh, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số. Đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững quốc phòng, an ninh... Triển khai, thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về kinh tế - xã hội, ngân sách và triển khai thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp. Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 để có kế hoạch chỉ đạo, thực hiện, nhất là các chỉ tiêu còn thấp so với kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Nguyễn Phú

Bình luận

Ý kiến bạn đọc