Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 16:03, 19/06/2018

Thẩm tra các tờ trình, báo cáo trước kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh Cà Mau

(CMO) 4 tờ trình và 8 báo cáo đã được cho ý kiến đóng góp, bổ sung và hoàn chỉnh tại buổi thẩm tra các văn bản trình kỳ họp thứ Sáu HĐND tỉnh Cà Mau khoá IX, do Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì diễn ra ngày 19 và 20/6.

Một trong những vấn đề được tập trung thảo luận là ban hành nghị quyết phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước của tỉnh Cà Mau năm 2018; ban hành nghị quyết về nội dung, mức chi bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo; tờ trình về dự thảo nghị quyết nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu Trần Chánh Quang, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Cà Mau cho rằng “dự thảo nghị quyết cần áp dụng đúng đối tượng, trường hợp và phù hợp với tình hình thực tế tại Cà Mau”.

Trong ngày 19/6, hội nghị tập trung vào việc thảo luận, cho ý kiến 4 tờ trình và các báo cáo quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ Sáu.

Đối với tờ trình ban hành nghị quyết về nội dung, mức chi bồi dưỡng cho người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Cà Mau áp dụng cho các cơ sở tiếp dân cấp tỉnh, huyện, xã và đơn vị sự nghiệp theo mức dự thảo: cấp tỉnh 100.000 đồng/ngày/người; cấp huyện 80.000 đồng/ngày/người và 50.000 đồng/ngày/người với cấp xã, đơn vị sự nghiệp. 

Vấn đề được các đại biểu quan tâm là địa điểm tiếp dân. Ông Nguyễn Sơn Ca, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Quy định nêu rõ những địa điểm nào được tổ chức tiếp công dân, do đó phải hết sức lưu ý với những cơ quan, đơn vị từ trước tới nay tổ chức tiếp dân nhưng chưa phù hợp”. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng cho rằng: “Nghị quyết cần phải chặt chẽ về đối tượng, nội dung, áp dụng đúng với các quy định hiện hành. Đồng thời phải tính đến những trường hợp phát sinh để phạm vi điều chỉnh đồng bộ, toàn diện”.

Về dự thảo nghị quyết liên quan đến biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, dự kiến biên chế phê duyệt năm 2018 là 2.200 (giảm 34 biên chế so với năm 2017). Trong đó, cấp tỉnh là 1.183; cấp huyện là 1.006; biên chế dự phòng là 11; biên chế cắt giảm năm 2018 là 34. 

Các đại biểu cho rằng, việc tinh gọn bộ máy tổ chức gắn với cải cách thủ tục hành chính là mục tiêu lớn của địa phương. Tuy nhiên, cắt giảm phải có lộ trình, có phương án chuẩn bị và nâng cao chất lượng đội ngũ nhân lực. 

Phó giám đốc Sở Nội vụ Lê Quang Hảo phát biểu: “Dự thảo nêu tương đối sát với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, với yêu cầu tinh gọn bộ máy như hiện nay, cần phải tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp vào những năm tiếp theo. Thực tế có tình trạng tổ chức rườm rà, nhưng cũng có những nơi thiếu và có nhu cầu thực sự”.

Ngoài ra, các đại biểu còn nghe và thảo luận, cho ý kiến 8 báo cáo của UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Viện Kiểm sát tỉnh, Toà án tỉnh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng thực hiện các tháng còn lại của năm. Chủ trì hội nghị, ông Nguyễn Sơn Ca lưu ý: “Đại biểu cần đóng góp ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm để các văn bản, báo cáo hoàn chỉnh, đảm bảo chất lượng trình kỳ họp thứ Sáu”. Các văn bản chưa hoàn chỉnh về hình thức, kỹ thuật trình bày đã được yêu cầu bổ sung theo đúng thời gian quy định.

Quốc Rin

Bình luận

Ý kiến bạn đọc