Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 08:53, 04/08/2017

Thống nhất về cách hiểu, cách làm trong kiểm soát TTHC

(CMO) Ngày 3/8, Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tư pháp Cà Mau tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) dành cho các cơ quan quản lý Nhà nước của ngành để thống nhất về cách hiểu, cách làm trong việc triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT, thời gian qua, việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC tại một số đơn vị, địa phương chưa đảm bảo kinh nghiệm và năng lực. Ngoài ra, do thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm nên chất lượng, hiệu quả tham mưu chưa cao. Một số cơ quan, đơn vị, trường học chưa thực hiện nghiêm túc việc công khai TTHC dưới các hình thức; công tác truyền thông về kiểm soát TTHC vẫn còn hạn chế...

Nguyên nhân chính là sự nhận thức chưa đầy đủ của một số cán bộ, công chức, viên chức đối với vai trò, tầm quan trọng của cải cách TTHC. Quá trình triển khai còn lúng túng, chưa đồng bộ, chưa thống nhất về cách hiểu, cách làm...

Lớp tập huấn trang bị cho người trực tiếp làm nhiệm vụ TTHC những kỹ năng cần thiết của nghiệp vụ kiểm soát TTHC, bao gồm đánh giá tác động và rà soát TTHC; cập nhật, công khai TTHC; truyền thông hoạt động kiểm soát TTHC và xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Hoàng Diệu

Bình luận

Ý kiến bạn đọc