Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 09:04, 18/02/2019

Thực hiện các dự án đầu tư nhà máy điện gió: Sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc

(CMO) “Giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc về quy trình, thủ tục đầu tư các dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Cà Mau để sớm có giải pháp tháo gỡ” là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 987/ UBND-KT ngày 14/2 về chủ trương đầu tư các Nhà máy Điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C và 1D.

Được biết, trước đó, ngày 30/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1703/TTg- CN về việc phê duyệt bổ sung Dự án cụm Nhà máy Điện gió Cà Mau 1, giai đoạn 1 gồm 4 Nhà máy Điện gió Cà Mau 1A, 1B, 1C và 1D vào quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh).

Khu vực ven biển thuộc địa bàn xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn là một trong những nơi được chọn để xây dựng nhà máy điện gió.

Theo đó, quy mô công suất khoảng 350 MW, đưa vào vận hành năm 2020-2021. Cụ thể, Nhà máy Điện gió Cà Mau 1A công suất 88 MW; Nhà máy Điện gió Cà Mau 1B công suất 88 MW; Nhà máy Điện gió Cà Mau 1C công suất 88 MW; Nhà máy Điện gió Cà Mau 1D công suất 86 MW. Các nhà máy này nằm trên địa bàn các xã Tân Tiến và Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi và xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn. Cụm Nhà máy Điện gió Cà Mau 1 - giai đoạn 1 được đấu nối vào hệ thống điện quốc gia bằng cấp điện áp 220 kV.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các báo cáo thẩm định về việc quyết định chủ trương đầu tư các nhà máy trên thì hồ sơ, thủ tục trình phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nêu trên còn nhiều vướng mắc. Cụ thể là tổng diện tích đất (mặt nước) dự kiến sử dụng, trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường, dự án sử dụng đất rừng phòng hộ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, thủ tục thẩm định công nghệ và chưa có ý kiến bằng văn bản của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Từ đó, để giải quyết các vướng mắc cho nhà đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương rà soát và hướng dẫn nhà đầu tư lập và điều chỉnh dự án đầu tư cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12/11/2012 của Bộ Công thương về diện tích sử dụng đất có thời hạn của dự án điện gió. Trên cơ sở diện tích đất (mặt nước) dự kiến sử dụng do Sở Công thương hướng dẫn, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát xác định mục tiêu, quy mô đầu tư của các dự án có thuộc trường hợp phải thực hiện đánh giá tác động môi trường không và cơ quan chủ trì thẩm định, phê duyệt theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ và các quy định khác về sử dụng đất, khu vực biển để trên cơ sở đó, hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định (nếu có).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh còn chỉ đạo phối hợp với Sở NN&PTNT và nhà đầu tư lập thủ tục xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án và triển khai thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1703/TTg-CN ngày 30/11/2018. Sở Khoa học và Công nghệ nêu rõ căn cứ (quy định, điều, khoản, điểm...) và làm rõ danh mục các dự án phải thực hiện thẩm định công nghệ theo quy định và chịu trách nhiệm về việc có tổ chức thẩm định công nghệ hay không đối với các dự án điện gió nêu trên, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về việc không được tự đặt thêm điều kiện về đầu tư và kinh doanh cho doanh nghiệp./.

Nguyễn Phú


 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc