Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 15:07, 14/09/2018

Thực hiện các dự án giảm nghèo đúng quy trình, thời điểm và đúng đối tượng

(CMO) Năm 2016, huyện Trần Văn Thời có 6.067 hộ nghèo (chiếm 13.09%) và 1.286 hộ cận nghèo (chiếm 2,77%). Qua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018, đến thời điểm này, huyện còn 3.598 hộ (chiếm 7,68%), cận nghèo là 1.753 hộ (chiếm 3,74%).

Làm việc với đoàn kiểm tra kết quả thực hiện các dự án hợp phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng làm trưởng đoàn vào ngày 14/9, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời Võ Quốc Thống cho rằng: "Hộ dân còn có tâm lý khi hết hỗ trợ  thì việc chăn nuôi kết thúc theo, điều này gây khó khăn cho việc tuyên truyền của cán bộ cơ sở. Với mô hình 3 giảm 3 tăng, các xã phát triển rất tốt nhưng hiện nay giá thành bấp bênh nên dân đang gặp khó. Hơn nữa, các địa phương đang gặp khó khăn huy động vốn trong dân dẫn đến kéo dài thi công các công trình xây dựng hạ tầng trên địa bàn...”.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng phát biểu tại buổi làm việc với xã Khánh Bình Tây Bắc.

Từ năm 2017 đến nay, xã Khánh Bình Tây Bắc được hỗ trợ hơn 4,2 tỷ đồng, qua đó triển khai 2 tiểu dự án gồm: đầu tư xây dựng 5 công trình lộ nông thôn và duy tu cầu đường; hỗ trợ mô hình nuôi gà an toàn sinh học và sản xuất lúa 3 giảm, 3 tăng cho 81 hộ nghèo, cận nghèo. Riêng Chương trình 135 của Chính phủ, xã thực hiện 2 dự án với kinh phí gần 2,6 tỷ đồng đầu tư hạ tầng cho các ấp đặc biệt khó khăn và hỗ trợ đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Tuy nhiên, theo Phó chủ tịch UBND xã Khánh Bình Tây Bắc Bùi Chí Ngạn, việc triển khai các chương trình còn hạn chế trong công tác lồng ghép, chưa thực hiện vay vốn để phát triển mô hình sản xuất lâu dài, các mô hình thực hiện không đa dạng, chỉ xoay quanh nuôi gà và sản xuất lúa. Do ưu tiên các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên khả năng thoát nghèo bền vững thấp, việc duy trì thực hiện các mô hình sau khi kết thúc chưa thực hiện được bởi đa số hộ gặp khó khăn trong việc đối ứng vốn. Hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khá cao, 17,9%.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Thân Đức Hưởng cho rằng, các dự án hợp phần rất quan trọng, là tiền đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt là giúp các hộ nghèo tăng thu nhập, nhân rộng mô hình để phát triển bền vững. Địa phương phải triển khai các chương trình theo đúng quy trình, thời điểm và đúng đối tượng được hưởng lợi, nhất là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao như Khánh Bình Tây Bắc.

“Đối với công tác tập huấn kỹ thuật cần mở các lớp hướng dẫn thường xuyên, kết hợp với hỗ trợ con, cây giống phải đảm bảo chất lượng, quan tâm đến đầu ra cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là đối với giá cả thị trường. Ngoài ra, sau khi kết thúc các mô hình phải thực hiện sơ kết, tổng kết hiệu quả thực hiện, qua đó triển khai nhân rộng mô hình đạt kết quả cao”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  Cà Mau Thân Đức Hưởng đề nghị./.

Mã Phi 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc