Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 11:53, 05/10/2017

Tìm giải pháp phát triển làng nghề

(CMO) Ngày 5/10, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo khoa học “Làng nghề ở Cà Mau - thực trạng và giải pháp” nhằm tìm kiếm giải pháp khôi phục và phát triển làng nghề theo hướng bền vững.

Cà Mau hiện có 37 làng nghề đang hoạt động, chủ yếu ở nông thôn. Tuy nhiên, việc phát triển các làng nghề cũng tồn tại nhiều bất cập: Thị trường tiêu thụ sản phẩm hạn chế; môi trường ở một số làng nghề đã và đang bị ô nhiễm; vùng nguy liệu ngày càng bị thu hẹp; chính sách vốn eo hẹp; các sản phẩm làng nghề thiếu gắn kết với du lịch...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân nhấn mạnh, qua hội thảo phải tìm ra giải pháp tham mưu, đề xuất để bảo tồn và phát huy làng nghề hiệu quả. Phải có giải pháp về quy hoạch, tổ chức lại sản xuất kinh doanh, công tác tổ chức quản lý, ứng dụng khoa học công nghệ, kể cả kiến nghị Trung ương về cơ chế, chính sách để bảo tồn, phát huy nghề truyền thống, làng nghề nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân.

Đặng Duẩn

Bình luận

Ý kiến bạn đọc