Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 13:00, 24/05/2018

TP. Cà Mau gặp nhiều khó khăn trong cân đối ngân sách

(CMO) Năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, thực hiện Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm chia cho các cấp ngân sách tỉnh Cà Mau thời kỳ ổn định 2017-2020 ngân sách, TP. Cà Mau gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tình hình cân đối ngân sách.

Nguồn thu thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp, TP. Cà Mau được thụ hưởng 100%, tuy nhiên năm 2017 thành phố thu không đạt nguồn này làm ảnh hưởng đến cân đối ngân sách thành phố năm qua. Mặt khác, có những đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý nhưng Cục thuế phâp cấp giao về cho thành phố quản lý, nhưng nguồn thu từ các đơn vị này điều tiết về cấp tỉnhm thành phố không được hưởng. 

Một khó khăn nữa là dù được thụ hưởng 100% nguồn thu phí và lệ phí, thu khác ngân sách, tuy nhiên, năm qua có những khoản thu phí (án phí, phí thi hành án, các khoản phạt về thuế,…), được điều tiết 100% về ngân sách Trung ương dẫn đến mất cân đối ngân sách thành phố.

Do những khó khăn trên, năm qua, TP. Cà Mau gặp nhiều khó khăn trong quá trình chi thường xuyên. Đối với chi sự nghiệp văn hóa – thông tin định mức tỉnh giao là 1,445 tỷ đồng/năm là quá thấp vì chi cho con người (25 biên chê) là 1,18 tỷ đồng, còn lại hoạt động (văn phòng phẩm, điện, nước,…) là 265 triệu đồng/năm. Hằng năm, thành phố thiếu hụt khoản kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền các ngày Tết, lễ lớn, các sự kiện của tỉnh, thành phố trên 2 tỷ đồng; thiếu hụt khoản kinh phí tham gia các giải thể thao chào mừng các ngày lễ lớn trong năm trên 500 triệu đồng và năm 2018, thành phố thiếu hụt khoản kinh phí đại hội thể dục thể thao cấp thành phố và cấp tỉnh trên 1 tỷ đồng,….

Tại buổi làm việc với đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau về tình hình triển khai, thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Cà Mau về ngân sách thời kỳ ổn định vào sáng 24/5, TP. Cà Mau kiến nghị xem xét lại định mức phân bổ ngân sách hằng năm cho thành phố cho các dự án về y tế; sự nghiệp văn hoá – thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh; kinh phí cho công tác huấn luyện dân quân theo chỉ tiêu huấn luyện của UBND tỉnh và kinh phí chi phụ cấp cho lực lượng ban bảo vệ dân phố. Ngoài ra, khi giao dự toán thu ngân sách nhà nước cho thành phố cần sát với khả năng nguồn lực của thành phố. Đối với tỷ lệ phân chia nguồn thu thuế GTGT và thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp cấp thành phố 50%, cấp tỉnh 50%./.

Hồng Phượng 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc