Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 18:02, 13/11/2018

Trên 34 tỷ đồng thực hiện Chương trình 135

(CMO) Giai đoạn 2016-2018, thực hiện Chương trình 135, huyện U Minh được ngân sách Trung ương bố trí 6 tỷ 320 triệu đồng, đầu tư 8 công trình, duy tu, bảo dưỡng 4 công trình; hơn 1,8 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, với 7 mô hình. Đối với đầu tư cơ sở hạ tầng các xã, ấp đặc biệt khó khăn, tổng vốn ngân sách trung ương và địa phương đã đầu tư hơn 26 tỷ đồng, 59 công trình, tổng chiều dài lộ là 53,8 km; hơn 887 triệu đồng duy tu, bảo dưỡng 39 công trình.

Trong chuyến khảo sát thực tế trên địa bàn huyện U Minh về tình hình thực hiện Chương trình 135, các chính sách giảm nghèo và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018, ông Đặng Tiến Hùng, Phó vụ trưởng, Phó Chánh văn phòng điều phối Chương trình 135, Uỷ ban Dân tộc, lưu ý địa phương trong chính sách giảm nghèo cần quan tâm tạo điều kiện để những hộ nghèo nhưng chí thú làm ăn để họ thoát nghèo. Ngoài ra, công tác xoá đói giảm nghèo nên hỗ trợ sản xuất theo mô hình cụ thể để hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện thoát nghèo bền vững.

Ông Đặng Tiến Hùng khảo sát thực tế tại xã Nguyễn Phích, huyện U Minh về tình hình thực hiện Chương trình 135.

U Minh hiện có 4 xã (Khánh Lâm, Khánh Thuận, Khánh Hoà, Nguyễn Phích) và 38 ấp thuộc Chương trình 135; 2 xã bãi ngang ven biển là Khánh Tiến và Khánh Hội. Toàn huyện có 1.442 hộ dân tộc thiểu số, với 6.015 khẩu, trong đó có 383 hộ nghèo và 88 hộ cận nghèo.

Thời gian qua, huyện U Minh đã tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn phân loại hộ nghèo, phân công các ngành đoàn thể giúp đỡ, tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phối hợp tập huấn, đào tạo. Giai đoạn 2016-2018, huyện giảm được 2.290 hộ nghèo (năm 2016 có 4.256 hộ nghèo; năm 2017 có 3.060 hộ nghèo; năm 2018 có 1.966 hộ nghèo). Hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,71%, hộ cận nghèo giảm 0,48%.

Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện có 2/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Khánh An và Khánh Hoà.

Đại diện huyện U Minh cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc là nguồn vốn đầu tư hạ tầng Chương trình 135 còn giới hạn, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế đặt ra; nhiều công trình xuống cấp thiếu vốn sửa chữa; việc bố trí các nguồn vốn của các chính sách thường không đồng loạt, manh mún, nhỏ lẻ nên việc lồng ghép các nguồn vốn triển khai trên địa bàn khó thực hiện; các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới còn lại chưa đạt của các xã hiện nay là những tiêu chí khó, đòi hỏi phải có nguồn nội lực như tiêu chí giao thông nông thôn, trường học đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất văn hoá./.

Phương Lài 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc