Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 14:12, 31/08/2018

Trên 96 tỷ đồng hỗ trợ xã, ấp đặc biệt khó khăn

(CMO) Giai đoạn 2016-2020, Cà Mau có 8 xã, 67 ấp đặc biệt khó khăn được đầu tư của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Từ năm 2016 đến nay, Cà Mau được hỗ trợ trên 93 tỷ đồng thực hiện 308 công trình giao thông, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng. Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 195 công trình, 113 công trình đang thực hiện. Trên 3,3 tỷ đồng đầu tư duy tu 213 công trình giao thông, trong đó đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 139 công trình, 74 công trình đang thực hiện. Qua đó, đã góp phần cải thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, thủy lợi; thúc đẩy mạnh mẽ công tác giảm nghèo cho vùng dân tộc thiểu số và rút ngắn khoảng cách phát triển với các vùng khác của tỉnh.

Theo ông Triệu Quang Lợi, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau, khó khăn hiện nay vẫn là nguồn vốn Trung ương phân bổ chậm, từ đó ảnh hưởng đến công tác lập dự án đầu tư xây dựng các công trình. Ngoài ra, việc triển khai các công trình đều không có khả năng huy động vốn đối ứng trong nhân dân để cùng thực hiện. Một số xã đặc biệt khó khăn do không huy động được sức dân hoặc nền hạ đất đen chưa đảm bảo nên một số công trình phải chuyển sang nơi khác.

Trong khuôn khổ chuỗi giám sát về kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho các xã, ấp đặc biệt khó khăn vào sáng 31/8,  ông Trần Chánh Quang, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Cà Mau đề xuất, việc thực hiện các chương trình đầu tư hạ tầng ở các xã, ấp đặc biệt khó khăn là chủ trương nhân văn, góp phần rất lớn trong công tác xóa đói giảm nghèo của tỉnh nhà. Tuy nhiên, Ban Dân tộc cần tham mưu với UBND tỉnh trong công tác triển khai thực hiện các tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả cao.

Phương Lài

Bình luận

Ý kiến bạn đọc