Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 15:17, 12/09/2017

Triển khai kênh tương tác giữa Chính phủ với người dân và doanh nghiệp

(CMO) Ngày 12/9, Văn phòng Chính phủ tổ chức tập huấn trực tuyến nghiệp vụ khai thác, sử dụng hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị và nghiệp vụ hệ thống hóa, rà soát, xây dựng, thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, nhằm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, Thủ tướng đã giao Văn phòng Chính phủ xây dựng kênh tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với Chính phủ. Ngày 1/10/2016, Văn phòng Chính phủ đã hoàn thành và đưa hệ thống tiếp nhận, trả lời, phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp vào hoạt động (trên Cổng thông tin Chính phủ). Tiếp đó, tháng 4/2017 hoàn thành và đưa vào hoạt động hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân (trên Cổng thông tin Chính phủ).

Qua 2 kênh tương tác đã tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp phản ánh đến Chính phủ những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong quá trình thực thi các chính sách. Sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhanh chóng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Việc đưa hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp và người dân thể hiện sự quyết tâm rất cao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, từ ngày 1/10/2016 đến nay, hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp đã tiếp nhận được 1.208 phản ánh, kiến nghị tập trung vào các vấn đề về chính sách thuế, đất đai, tiếp cận tín dụng, các thủ tục về xây dựng… Đến nay, các bộ, ngành chức năng đã giải quyết được 808 ý kiến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, theo báo cáo rà soát của Văn phòng Chính phủ cho thấy rằng, thời gian cán bộ, công chức ở cơ quan dành thời gian làm báo cáo quá lớn. Cụ thể,ở cấp bộ, cán bộ, công chức bỏ ra 25,4% thời gian làm báo cáo; ở địa phương, cán bộ, công chức phải dành 26,12% thời gian làm báo cáo. Tuy nhiên, theo rà soát, chất lượng báo cáo chưa cao, còn nhiều sao chép, nhiều báo cáo trùng lặp, không cần thiết. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 để đơn giản hoá các chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước.

Hồng Phượng

Bình luận

Ý kiến bạn đọc