Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 15:23, 10/10/2018

U Minh chỉ có 1 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát

(CMO) Huyện U Minh có 187 phương tiện khai thác biển buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhưng hiện tại chỉ mới có 1 phương tiện lắp đặt theo quy định.

Đa số phương tiện khai thác biển của U Minh tập trung neo đậu tại cửa biển Khánh Hội.

Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT huyện U Minh, toàn huyện hiện có trên 800 phương tiện lớn nhỏ hoạt động khai thác biển. Qua điều tra và khảo sát thực tế, số phương tiện buộc phải lắp đặt giám sát hành trình là 187. Theo đó, huyện U Minh chia làm giai đoạn lắp đặt thiết bị gám sát. Giai đoạn 1 là 15 phương tiện và giai đoạn 2 là 172 phương tiện. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chỉ có 1 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát theo quy định, các phương tiện còn lại vẫn chưa thực hiện. 

Từ thực tế trên, Chủ tịch UBND huyện U Minh Dư Bé Ba chỉ đạo Phòng NN&PTNT cùng các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền và buộc các chủ phương tiện cam kết đến ngày 30/10, 14 phương tiện còn lại theo kế hoạch lắp thiết bị giám sát ở giai đoạn 1 phải hoàn thành việc lắp đặt. Đặt biệt là đối với các phương tiện đã vi phạm vùng biển nước ngoài trước đó phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Những phương tiện không lắp đặt thiết bị giám sát theo quy định sẽ không cho ra khơi.

Đến cuối năm 2018, 187 phương tiện khai thác biển phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo kế hoạch. Theo quy định mới, những tàu cá dài từ 15 m trở lên buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác thuỷ sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. 

Thành Tạo

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc