Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 15:47, 09/11/2018

Xây dựng nông thôn mới phải chuyển từ “lượng” sang “chất”

(CMO) Đó là phương châm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2018-2020 mà Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử vừa đề ra tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” vào ngày 9/11.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 21 tập thể có nhiều thành tích trong tham gia, vận động thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Qua 3 năm triển khai thực hiện (giai đoạn 2016-2018), tỉnh Cà Mau đã huy động nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) gần 5.300 tỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh có 29 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 35,4 %; 35 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, chiếm 42,7%; 18 xã đạt từ 6-9 tiêu chí, chiếm 21,9%; không còn xã đạt dưới 6 tiêu chí. Tính đến tháng 10/2018, tổng số tiêu chí đạt được trong tỉnh là 1.022, bình quân 12,5 tiêu chí/xã.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là ngoài 29 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại tiêu chí đạt được rất thấp (35 xã từ 10–14 tiêu chí, chiếm 36,6% và 18 xã đạt từ 6–9 tiêu chí, chiếm 26,8%). Vì thế, việc đầu tư đạt chuẩn NTM đòi hỏi kinh phí thực hiện cao, trong khi ngân sách tỉnh còn khó khăn và việc huy động các nguồn lực khác còn hạn chế.

Ông Đỗ Văn Sơ, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau, nhận xét, việc thực hiện tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, phân bổ nguồn vốn chưa rõ ràng, cụ thể, chủ yếu đề án 445 đầu tư hạ tầng cho HTX. Cần quan tâm hơn đối với các xã hiện nay đến thời điểm này vẫn chưa có HTX. Làm sao phấn đấu đến đầu năm 2019 căn bản giải quyết xong vấn đề này.

Nhìn nhận một số mặt còn hạn chế trong phong trào xây dựng NTM, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Cà Mau Lê Dũng cho biết: “Qua 2 giai đoạn đầu (2010-2015) thực hiện, đó là bước đệm, bước chuyển mình để địa phương tích lũy những kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện xây dựng NTM. Từ đó sẽ tạo ra những bước đột phá về sau. Tuy nhiên, xây dựng NTM phải đảm bảo về mặt hài lòng của người dân, nếu không, có công nhận cũng không ý nghĩa. Trường đạt chuẩn, trung tâm văn hóa, trạm y tế đạt chuẩn dù được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng cái gốc vấn đề vẫn là cuộc sống người dân ở từng địa bàn dân cư có được nâng lên hay không. Đã qua còn xem nhẹ vấn đề này. Và một thực tế phải nhìn nhận, một số địa phương còn chạy theo thành tích".

Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Tranh đề nghị, cần khơi dậy, huy động nguồn lực trong dân, làm sao “phá” tư tưởng trông chờ ỷ lại. Đó là chìa khóa thành công trong xây dựng NTM.

Đóng một vai trò khá quan trọng trong phong trào xây dựng NTM, năm 2018, Mặt trận các cấp chọn giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm phục vụ xây dựng NTM. Theo đó, giao trách nhiệm cho mỗi đoàn thể của ấp nhận đỡ đầu ít nhất 1 hộ nghèo hoặc cận nghèo. Hiện nay đã đăng ký gần 4.700 hộ qua 50 đoàn thể của ấp nhận đỡ đầu. Làm sao phấn đấu đảm bảo về chất lượng từng tiêu chí, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của người dân.

Đánh giá cao một số kết quả, nhiệm vụ mà các địa phương đã cơ bản hoàn thành, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, sức lan tỏa và sự đồng lòng của người dân tham gia xây dựng NTM, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh: “Xây dựng nông mới có khởi đầu nhưng không có kết thúc, bởi mục tiêu hướng đến là xây dựng nông thôn ngày càng mới hơn. Việc đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng NTM không đồng nghĩa với xây dựng theo phong trào, chạy theo số lượng, chạy theo thành tích dẫn đến chất lượng không thực chất, mà phải lấy mục tiêu phát triển sản xuất bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống làm thước đo kết quả thực hiện".

Với những nỗ lực, có 21 tập thể và 29 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong tham gia, vận động thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Hồng Nhung

 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc