Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Tin tức

Cập nhật ngày: 13:09, 16/04/2018

Yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau sớm trả nợ cho người lao động

(CMO) Trước tình trạng Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau nợ lương, thưởng, phúc lợi người lao động từ tháng 9/2013 trở về trước với số tiền khoảng 22 tỷ đồng. Công ty đã có báo cáo đề xuất UBND tỉnh Cà Mau hỗ trợ kinh phí để trả nợ cho người lao động.

Từ tháng 2/2016, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau đã gửi đơn yêu cầu lãnh đạo công ty trả khoản nợ 22 tỷ đồng cho người lao động. Theo đơn này, từ năm 2001-2013, Công ty TNHH MTV Cấp nước Cà Mau đã nợ tiền lương, thưởng và phúc lợi người lao động công ty với tổng số tiền là 21,998 tỷ đồng. Cụ thể, nợ lương 6,4 tỷ đồng, nợ thưởng 6,6 tỷ đồng, nợ phúc lợi gần 9 tỷ đồng.

Đơn yêu cầu khẳng định: “Đây là quyền lợi chính đáng của người lao động mà lẽ ra công ty phải chi trả dứt điểm từng năm sau khi có số liệu quyết toán. Song, công ty không làm như thế mà giữ lại, kéo dài nhiều năm, số luỹ kế rất lớn làm cho người lao động khó khăn trong thời gian qua”.

Được biết, vào tháng 2/2018, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau có Báo cáo số 07/BC-CNCM về việc đề xuất UBND tỉnh Cà Mau hỗ trợ kinh phí để chi trả nợ tiền lương, khen thưởng và phúc lợi cho 837 người lao động (từ năm 2001-2013 trước khi cổ phần hoá công ty). Số tiền nợ phải trả khoảng 22 tỷ đồng.

Sau khi Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau có Báo cáo số 07 nói trên, UBND tỉnh Cà Mau đã có công văn nêu rõ: Giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá bộ phận Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 8/2015; trong đó, tổng giá trị thực tế vốn Nhà nước (vốn chủ sở hữu) là 155,349 tỷ đồng (tổng giá trị thực tế của doanh nghiệp là 541,141 tỷ đồng - tổng các khoản nợ phải trả là 385,792 tỷ đồng). Trong các khoản nợ phải trả có phần nợ lương, thưởng và phúc lợi của người lao động đến ngày 30/9/2013 khoảng 22 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, sau chuyển đổi, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ các khoản nợ phải thu, nợ phải trả của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau theo kết quả xác định giá trị doanh nghiệp đã được phê duyệt. Từ những cơ sở trên, UBND tỉnh Cà Mau khẳng định, việc Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau đề nghị ngân sách cấp kinh phí để chi trả các khoản nợ trên là chưa phù hợp. Đây là trách nhiệm của đơn vị phải thực hiện. Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau có kế hoạch chi trả dứt điểm các khoản nợ cho người lao động trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cũng có công văn khẳng định, việc người lao động yêu cầu trả nợ một số nguồn quỹ tại Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau là đúng, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của người lao động mà công ty đang nợ lương, thưởng và phúc lợi từ tháng 9/2013 trở về trước. Vì vậy, Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau kế thừa quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước và Công trình đô thị Cà Mau có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ này cho người lao động. 

Về vấn đề này, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Nguyễn Quốc Tiến cho biết: LĐLĐ cũng đã có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ cho người lao động. Yêu cầu công ty có kế hoạch chi trả đúng, trả đủ cho người lao động theo 2 nhóm: đối với người lao động đã nghỉ hưu, chuyển công tác hoặc nghỉ việc thì công ty có trách nhiệm thanh toán trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày có ý kiến của chủ sở hữu); đối với người lao động còn đang làm việc, công ty có kế hoạch chi trả dứt điểm trong năm 2018, nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động và ngăn chặn tình trạng mất đoàn kết, khiếu kiện đông người, kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương./.

 Hồng Phượng 

Bình luận

Ý kiến bạn đọc