Phiên bản báo in Báo Cà Mau phát hành vào: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Cuối tuần hằng tuần

Trả lời đơn thư bạn đọc

Cập nhật ngày: 10:07, 21/12/2016

Cơ quan chức năng trả lời

UBND xã Tân Lộc Ðông, huyện Thới Bình, trả lời đơn yêu cầu của ông Từ Trung Thành, Ấp 1, xã Tân Lộc Ðông.

Theo đơn yêu cầu của ông Từ Trung Thành, ông được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 44.980 m2 đất, thuộc Thửa 341-345-308, Tờ bản đồ số 18 (Bản đồ 299). Qua kiểm tra thực tế, ông Từ Trung Thành đã chuyển nhượng cho ông Lăng Thành Tây với tổng diện tích 11.755 m2 thuộc một phần Thửa 341, Tờ bản đồ số 18. Hợp đồng chuyển nhượng của ông Từ Trung Thành cho ông Lăng Thành Tây, số 07, được UBND xã Tân Lộc Ðông chứng thực ngày 5/3/2014.

Như vậy, xét thấy đơn yêu cầu của ông Từ Trung Thành gửi về Toà soạn Báo Cà Mau là không đúng sự thật, vì trong đơn ông nói rõ phần đất nói trên chưa phân chia (hay chuyển nhượng) là không phù hợp.

Phần đất ông Từ Văn Chơn chuyển nhượng 7 (bảy) công cho ông Nguyễn Thanh Bình là chuyển nhượng hợp pháp, vì:

Thứ nhất, ông Từ Văn Chơn chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thanh Bình không nằm trong phần đất 44.980 m2 mà ông Từ Trung Thành đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Thứ hai, ông Từ Văn Chơn chuyển nhượng cho ông Nguyễn Thanh Bình tại một phần Thửa 469, Tờ bản đồ số 07 với diện tích 9.590 m2, theo Hợp đồng số 26, được UBND xã Tân Lộc Ðông lập và chứng thực ngày 27/9/2011.

Thêm thông tin, phần đất 9.590 m2 là phần đất tranh chấp giữa ông Từ Trung Thành và Từ Văn Chơn đã được Toà án Nhân dân huyện Thới Bình giải quyết bằng Quyết định số 46/2010/QÐST-DS ngày 19/4/2010. Quyết định Toà án Nhân dân huyện Thới Bình nêu rõ: Ông Từ Trung Thành có nghĩa vụ giao lại cho ông Từ Văn Chơn phần đất 9.590 m2 thuộc Thửa 496, Tờ bản đồ 07, phần đất toạ lạc tại Ấp 1, xã Tân Lộc Ðông, huyện Thới Bình. Như vậy, ông Từ Văn Chơn đã có đủ quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Báo Cà Mau hoan nghênh tinh thần trách nhiệm của UBND xã Tân Lộc Ðông, huyện Thới Bình, đã có công văn phúc đáp kịp thời để Toà soạn thông tin cùng bạn đọc./.

Quốc Toàn tóm lược

Bình luận

Ý kiến bạn đọc